Tập huấn kỹ năng làm việc chuyên nghiệp

 11879 lượt xem
(BTĐKT) - Trong 3 ngày 28-30/1, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương phối hợp với Viện Lãnh đạo và Quản lý (LMI), công ty Cổ phần Tư vấn và Phát triển quản lý tổ chức lớp tập huấn Kỹ năng làm việc chuyên nghiệp dành cho công chức lãnh đạo cấp phòng và chuyên viên của Ban. Tham gia giảng dạy lớp tập huấn có 2 giảng viên cao cấp gồm: TS. Nguyễn Khắc Hùng; ThS.Nguyễn Tiến Dũng 

Quang cảnh lớp tập huấn.

Khóa học “Kỹ năng làm việc hiệu quả” tại LMI sẽ trang bị cho các học viên kiến thức cập nhật và kỹ năng bao gồm các kỹ thuật và kỹ năng cơ bản như: Kỹ năng xây dựng kế hoạch công tác; kỹ năng làm việc nhóm và kỹ năng viết báo cáo công tác cũng như nhiều kiến thức kỹ năng thiết thực khác. Qua đó, giúp học viên của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương thấy được tầm quan trọng và cần thiết của việc ứng dụng những kỹ năng này vào thực tiễn công tác của mình nhằm nâng cao hiệu quả công việc về thi đua, khen thưởng.

Trong 3 ngày, lớp tập huấn được chia thành nhiều nhóm, thực hiện những bài tập tình huống, thảo luận theo từng tổ với nhiều nội dung bám sát với nghiệp vụ thi đua, khen thưởng đảm bảo tính tương tác cao giữa học viên và trợ giảng. Từ đó, lớp học đã thu được nhiều kỹ năng quan trọng như làm thế nào để có những quy trình, thu thập thông tin, dữ liệu tổng hợp và phân tích để lập một kế hoạch công tác theo từng nhiệm vụ chuyên môn cụ thể của từng Vụ, đơn vị, các chuyên viên hiện nay tại Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương; xây dựng kỹ năng, ứng dụng viết báo cáo để triển khai trong công tác thi đua, khen thưởng kịp thời với tình hình mới…
 
Gia Linh 
 
 
Ý kiến của bạn