Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch nước về việc khen thưởng thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong công tác phòng chống dịch COVID-19

 441 lượt xem
 

 
Ý kiến của bạn