Đại hội Chi bộ Cơ quan đại diện phía Nam nhiệm kỳ 2022 - 2025

 105 lượt xem
 

Sáng ngày 22/11, Chi bộ Cơ quan đại diện phía Nam thuộc Đảng bộ Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương đã long trọng tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025. Đồng chí Phạm Huy Giang, Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương dự và chỉ đạo Đại hội.

Đồng chí Huỳnh Thanh Phong, Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022, trình bày báo cáo tại Đại hội

Đồng chí Huỳnh Thanh Phong, Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022, đã trình bày báo cáo tổng kết công tác Đảng nhiệm kỳ 2020 – 2022. Theo đó, trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, Chi bộ đã chỉ đạo cơ quan xây dựng chương trình công tác hằng năm của đơn vị; thực hiện việc đánh giá mức độ hoàn thành của tập thể và của từng công chức, viên chức hàng tháng, hàng quý, đôn đốc công chức, viên chức trong cơ quan phát huy tinh thần đoàn kết, phấn đấu vượt khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ, tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng các văn bản của cấp trên. Chỉ đạo việc theo dõi, đôn đốc các tỉnh tổ chức tốt công tác thi đua, khen thưởng và phát động phong trào thi đua, ký kết giao ước thi đua hàng năm ở địa phương và các cụm thi đua được lãnh đạo Ban phân công.

Tham gia nghiêm túc việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương. Đảng ủy Bộ Nội vụ và Đảng ủy Ban, chú trọng lãnh đạo công tác xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, tích cực tham gia các hoạt động do Đảng ủy cấp trên tổ chức.

Chi bộ đã thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII gắn với việc thực hiện nhiệm vụ tại cơ quan. Xây dựng và sinh hoạt chuyên đề hàng quý “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, tích cực chủ động, sáng tạo trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022”. Làm tốt công tác định hướng tư tưởng và giải quyết các nguyện vọng của đảng viên, tạo sự thống nhất ổn định về tư tưởng trong đảng viên, nhất là trong thời gian bộ máy của Ban có sự thay đổi hay thời điểm luân phiên làm việc tại nhà do giãn cách xã hội bởi dịch Covid-19. Tăng cường giữ gìn đoàn kết nội bộ, thống nhất về tư tưởng và hành động, nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật của đảng viên.

Về công tác xây dựng Đảng, đoàn thể: Trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ duy trì và thực hiện nghiêm túc các cuộc họp thường xuyên, đột xuất của Chi bộ; trước mỗi kỳ sinh hoạt Chi bộ, Chi bộ đều có thảo luận và thống nhất về nội dung. Do vậy, sinh hoạt Chi bộ được duy trì nền nếp, phương thức, nội dung sinh hoạt, nhất là sinh hoạt chuyên đề đã có sự đổi mới. Công tác kiểm tra, giám sát hằng năm được duy trì nền nếp, đảm bảo đúng quy định về quy trình, thủ tục. Công tác lãnh đạo các hoạt động Công đoàn được thực hiện kịp thời, tổ chức Công đoàn hoạt động có hiệu quả, đoàn viên Công đoàn tích cực tham gia các hoạt động của Ban và của Bộ Nội vụ, góp phần nâng cao trách nhiệm của từng đoàn viên.

Về kiểm điểm đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của Ban, Chi bộ đã thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc tổ chức của Đảng, nhất là nguyên tắc “Tập trung dân chủ” trong toàn bộ hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của Chi bộ. Công tác phối hợp giữa Đảng ủy của ban và lãnh đạo Ban được thực hiện chặt chẽ, sát sao, tạo được sự thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Chi bộ. Các nhiệm vụ khó khăn, trọng tâm của cơ quan, Chi bộ đều được bàn bạc, thảo luận dân chủ, kỹ lưỡng trong cơ quan, qua đó giúp phát huy trí tuệ tập thể và tạo được sự đồng thuận, nhất trí cao, đảm bảo các hoạt động của Chi bộ luôn theo đúng định hướng của Đảng ủy Ban.

Đồng chí Phạm Huy Giang, Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương phát biểu chỉ đạo Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Phạm Huy Giang, Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương đánh giá cao những đóng góp của Chi bộ cơ quan đại diện phía Nam với các công tác của Ban, đã hoàn thành tốt việc đôn đốc quá trình khen thưởng đối với các địa phương.

Tuy nhiên, đồng chí Phạm Huy Giang cũng chỉ ra những vấn đề cần khắc phục để đảm bảo thời gian thẩm định hồ sơ đúng quy định. Đồng chí Bí thư Đảng ủy mong muốn trong nhiệm kỳ 2022 - 2025 là một giai đoạn khó khăn nhưng cơ quan đại diện phía Nam sẽ vẫn giữ vững đoàn kết để tiếp tục thực hiện, hoàn thành tốt những nhiệm vụ đề ra.

Đại hội đã tiến hành bầu cử, đồng chí Huỳnh Thanh Phong được bầu làm Bí thư Chi bộ cơ quan đại diện phía Nam nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Đồng chí Phạm Huy Giang, Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương tặng hoa chúc mừng đồng chí Huỳnh Thanh Phong được bầu làm Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025

Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội Chi bộ cơ quan đại diện phía Nam nhiệm kỳ 2022 - 2025 với các chỉ tiêu cụ thể: Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, phát huy tinh thần tự giác, vai trò tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ. Quán triệt và thực hiện nghiêm túc các quy định của Điều lệ Đảng. Lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Chi bộ trên cơ sở chức năng nhiệm vụ được giao. Thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả sinh hoạt Chi bộ, thực hiện nghiêm việc phê bình và tự phê bình, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của Chi bộ và đảng viên, phấn đấu xây dựng Chi bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Các đại biểu dự Đại hội chụp ảnh lưu niệm

Chi bộ cơ quan đại diện phía Nam, hàng năm phấn đấu xây dựng Chi bộ được đánh giá xếp loại Hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên;100% đảng viên đạt được đánh giá, xếp loại Hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có đảng viên được đánh giá, xếp loại Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Hàng năm, 100% đảng viên xây dựng và thực hiện đầy đủ nội dung của Kế hoạch Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Xuân Phúc

http://www.thiduakhenthuongvn.org.vn/chinh-tri-xa-hoi/dai-hoi-chi-bo-co-quan-dai-dien-phia-nam-nhiem-ky-2022-2025

 
Ý kiến của bạn