Đại hội chi bộ Tạp chí – Tin học, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2022

 143 lượt xem
Chiều ngày 15/05/2020, chi bộ Tạp chí – Tin học tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022, đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020, xây dựng phương hướng nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ 2020 - 2022;  kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bí thư, Phó Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020. Thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện của Đảng ủy Ban và văn kiện của cấp trên, đồng thời bầu chi ủy nhiệm kỳ mới. 

Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Phạm Huy Giang, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Nội vụ, Phó Bí thư Đảng ủy Ban, Phó Trưởng ban phụ trách Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương; đồng chí Phạm Đức Toàn, Phó Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương. Khách mời có đồng chí Đỗ Ngọc Toàn, Phó Vụ trưởng điều hành Vụ Tổ chức cán bộ; đồng chí Bùi Quang Đức, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.
 
Đồng chí Nguyễn Anh Đức, Phó Bí thư chi bộ Tạp chí - Tin học trình bày Báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 – 2022.
Báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 – 2022 do đồng chí Nguyễn Anh Đức, Phó Bí thư chi bộ trình bày tại Đại hội nêu rõ, trong nhiệm kỳ 2017 - 2020, chi bộ Tạp chí – Tin học đã thực hiện đúng các chỉ thị, nghị quyết của Đảng trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, hoàn thành tốt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2017 – 2020 đề ra. Trong nội dung sinh hoạt Đảng, chi bộ đã gắn vai trò của các tổ chức Đảng, đoàn thể và đảng viên với trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, coi việc hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn là tiêu chuẩn cơ bản để đánh giá chất lượng đảng viên. Do vậy, đảng viên của chi bộ trong nhiệm kỳ 2017-2020 đã thể hiện rõ tính tiên phong gương mẫu và trách nhiệm của những người đảng viên, luôn tương thân, tương ái giúp nhau trong công tác chuyên môn để mọi người cùng hoàn thành nhiệm vụ. Báo cáo cũng chỉ ra những hạn chế của chi bộ ghép nên trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo còn gặp khó khăn, tính chủ động của chi bộ chưa cao, khi cần chỉ đạo trực tiếp chưa được kịp thời. 
     
Đồng chí Phạm Huy Giang, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Nội vụ, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó  Trưởng ban phụ trách  Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương phát biểu chỉ đạo tại Đại hội
Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Phạm Huy Giang, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Nội vụ, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó  Trưởng ban phụ trách Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương nhất trí với kết quả đạt được của chi bộ đã triển khai ở nhiệm kỳ 2017 - 2020; đánh giá cao tinh thần nỗ lực, cố gắng của các đảng viên để hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn. Đồng thời, đồng chí Phạm Huy Giang thống nhất với các nhiệm vụ của chi bộ trong phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2022 và mong muốn chi bộ lãnh đạo, chỉ đạo các đảng viên thực hiện tốt hơn nữa trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, tăng cường tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng; phối hợp với các đơn vị liên quan, tăng cường trao đổi trực tuyến về nghiệp vụ thi đua, khen thưởng.
Đại hội tiến hành bầu cử, đã bầu ra chi ủy chi bộ gồm ba đồng chí. Đồng chí Nguyễn Thế Huân được bầu làm Bí thư chi bộ, đồng chí Nguyễn Anh Đức được bầu làm Phó Bí thư chi bộ. 
 
Tại Đại hội chi bộ, đồng chí Phạm Huy Giang, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Nội vụ, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng ban phụ trách Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương tặng hoa chúc mừng thành công của Đại hội.

                                                                                                                                                                 Vũ Văn Sơn

 
Ý kiến của bạn