Bằng khen của Thủ tướng

7/8/2011 10:27:51 AM
Bằng khen của Thủ tướng

BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

 

QUY ĐỊNH MẪU BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

            Điều 28 Nghị định số 50/2006/NĐ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2006 của Chính phủ quy định mẫu Huân chương, Huy chương, Huy hiệu, Bằng Huân chương, Bằng Huy chương, Cờ Thi đua, Bằng khen, Giấy khen:

3. Bằng khen Thủ tướng Chính phủ:

Hình thức: Xung quanh trang trí hoa văn, chính giữa phía trên là Quốc huy “Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

         Nội dung: Dòng thứ nhất, thứ hai Quốc hiệu: “Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”; dòng thứ ba: “Thủ tướng” (màu đỏ); dòng thứ tư: “Chính phủ Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam” (màu đen); dòng thứ năm: “Tặng” (màu đen); dòng thứ sáu: “Bằng khen” (màu đỏ); các dòng tiếp theo ghi tên, địa chỉ, thành tích của đơn vị, cá nhân được khen thưởng. Phía dưới: Bên trái in hai dòng chữ: Số quyết định … ngày …. tháng …. năm…..; số sổ vàng; bên phải in hai dòng chữ: Hà Nội, ngày … tháng …. năm …. ; Thủ tướng và khoảng trống 40mm để ký tên, đóng dấu. Bằng in trên giấy trắng định lượng 150 gram/m2; kích thước dài 450mm, rộng 350mm, đường trang trí hoa văn dài 365mm, rộng 270mm

Theo luật Thi đua - Khen thưởng

Quay lại | Lên đầu trang