Ý kiến chỉ đạo của Trưởng ban tháng 04.2013

Ngày 02 tháng 5 năm 2013, tại cuộc họp giao ban công tác tháng 4, Trưởng ban đã có ý kiến chỉ đạo các vụ, đơn vị thuộc Ban ngoài các nhiệm vụ thường xuyên, tập trung thực hiện các nhiệm vụ cụ thể như sau:

1. Phục vụ Hội nghị Sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị ngày 11/5/2011 về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh:

- Vụ III thẩm định hồ sơ đề nghị Bằng khen Thủ tướng Chính phủ của 67 Đảng ủy trực thuộc; tham mưu nội dung thư khen đối với 63 đơn vị thuộc 63 Tỉnh ủy.
- Vụ II tham mưu nội dung thư khen đối với 04 đơn vị thuộc 04 Đảng ủy Bộ ngành.
- Văn phòng chuẩn bị: Hiện vật khen thưởng, người phục vụ trao thưởng.
 
2. Hoạt động kỷ niệm 65 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2013) và 05 năm ngày Truyền thống thi đua yêu nước:
- Triển lãm ảnh “Bác Hồ với phong trào thi đua yêu nước” (ngày 16/5): Tạp chí Thi đua – Khen thưởng, Vụ III chủ động phối hợp với Thông tấn xã Việt Nam và Ban Tuyên giáo Trung ương.
- Cầu truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh – Thái Nguyên (ngày 05/6): Vụ III cung cấp tư liệu cho Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh và tham mưu cho Lãnh đạo Ban tổ chức hoạt động về nguồn, thăm nơi Bác Hồ đọc lời kêu gọi thi đua ái quốc.
- Lễ báo công dâng Bác (ngày 11/6): Vụ II chủ trì tham mưu chương trình, nội dung, maket, đón tiếp đại biểu, thành phần tham dự; dự kiến phân công nhiệm vụ cụ thể cho các tập thể, cá nhân phục vụ, đón tiếp.
- Gặp mặt các thế hệ làm công tác thi đua, khen thưởng: 
+ Vụ Tổ chức cán bộ xây dựng chương trình, nội dung, danh sách khách mời.
+ Văn phòng: chuẩn bị giấy mời, đưa, đón tiếp đại biểu, ăn trưa.
+ Vụ II huy động kinh phí tổ chức và tặng phẩm cho đại biểu.
- Hội thảo Khoa học “Học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước”: Vụ I chuẩn bị báo cáo đề dẫn, bài phát biểu của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, thư ký Hội thảo, mời đơn vị tham luận và nội dung báo cáo tham luận.
- Giao lưu Anh hùng với thế hệ trẻ (tối 11/6): Tạp chí Thi đua – Khen thưởng và Vụ III chủ động phối hợp với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam.
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền: Vụ III thống kê và đôn đốc các đơn vị đẩy mạnh thông tin tuyên truyền về các hoạt động kỷ niệm 65 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc.
- Tổ chức tôn vinh các điển hình trong phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”: Vụ III tham mưu văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ tổ chức Hội nghị tôn vinh vào cuối năm 2013.
- Tạp chí Thi đua – Khen thưởng, Văn phòng:  Chuẩn bị nội dung và phục vụ Đài Truyền hình Việt Nam quay phim tư liệu và Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương (ngày 08/5).
 
3. Họp Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương (ngày 13/5) và Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương (15/5):
- Vụ I chuẩn bị nội dung và tài liệu.
- Đề nghị các Vụ, đơn vị thông báo cho cán bộ, công chức nghiên cứu danh sách các tập thể, cá nhân đề nghị phong tặng danh hiệu Anh hùng và Chiến sỹ thi đua toàn quốc trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ và Cổng Thông tin điện tử của Ban.
 
4. Dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng:
- Vụ I hoàn chỉnh lại nội dung các văn bản
- Văn phòng in tài liệu đầy đủ phục vụ kỳ họp của Quốc hội.
 
5. Văn phòng:
- Chủ động phối hợp với các đơn vị, đảm bảo điều kiện tổ chức tốt các hoạt động.
- Triển khai xây dựng Nghị định 50/2006/NĐ-CP ngày 19/5/2006 của Chính phủ quy định mẫu Huân chương, Huy chương, Huy hiệu, Bằng Huân chương, Bằng Huy chương, Cờ Thi đua, Bằng khen, Giấy khen: tham mưu thành lập và họp Ban Soạn thảo, Tổ Biên tập.
 
6. Vụ Tổ chức cán bộ:
- Tổ chức lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm Lãnh đạo cấp phòng đối với Văn phòng, Tạp chí Thi đua – Khen thưởng và Trung tâm Tin học.
- Báo cáo Đảng ủy tổng thể công tác cán bộ của Ban (ngày 16/5)
- Theo dõi, đôn đốc và kiểm tra việc kiểm điểm của tập thể Vụ II, đồng chí Trần Huy Luật và đồng chí Lê Hoàng Yến; thực hiện bình bầu danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cho tập thể, cá nhân Vụ II và quy trình bổ nhiệm lại chức danh Vụ trưởng cho đồng chí Trần Huy Luật.
- Rà soát lại danh sách các đồng chí được khen thưởng thuộc diện nâng lương trước thời hạn, báo cáo và tham mưu họp Hội đồng Lương cơ quan.
 
7. Vụ II, Vụ III, Cơ quan đại diện phía Nam thảo luận, thống nhất ý kiến, tham mưu cho Lãnh đạo Ban về tổ chức hoạt động Cụm, khối thi đua; tham mưu tổ chức Hội nghị lấy ý kiến của các cơ quan liên quan (Văn phòng Chính phủ, Tổng cục Thống kê, Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Tổ chức Trung ương…) về tiêu chí đánh giá cụm, khối thi đua.
 
8. Các Vụ, đơn vị: 
- Nhắc nhở cán bộ, công chức, nhân viên chấp hành tốt nội quy, quy chế cơ quan, sử dụng 8 giờ làm việc hiệu quả, không uống rượu, bia trong giờ làm việc và giờ nghỉ trưa; sắp xếp phòng làm việc khoa học, sạch sẽ.
- Vụ II, Vụ III, Cơ quan đại diện phía Nam thực hiện phân công lại nhiệm vụ cho chuyên viên đảm bảo công bằng, công khai. Lãnh đạo Vụ, đơn vị không trực tiếp thẩm định hồ sơ khen thưởng; tăng cường, kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ được giao của chuyên viên, thời gian xử lý hồ sơ đảm bảo đúng Nghị định số 39/2012/NĐ-CP của Chính phủ. 
- Vụ II bố trí lại phòng làm việc cho bà Lê Hoàng Yến ngồi cùng một chuyên viên khác thuộc Vụ; thường xuyên kiểm tra, giám sát tiến độ thực hiện nhiệm vụ.
 
9. Trung tâm Tin học:
Tập huấn cho cán bộ, công chức, nhân viên cơ quan về sử dụng hệ thống thư điện tử và mạng LAN. 
 
10. Văn phòng đã xây dựng mẫu Phiếu trình khen thưởng đã được thảo luận và thống nhất tại phiên họp giao ban. Từ ngày 13/5/2013, các Vụ, đơn vị trình khen thực hiện nghiêm túc theo mẫu Phiếu trình. Những Tờ trình không kèm phiếu trình Lãnh đạo Ban sẽ không cho phát hành và đề nghị Vụ bổ sung.
 
Quay lại | Lên đầu trang
Ý kiến của bạn
CAPTCHA image
Nhập vào mã ở trên
Gửi ý kiến Đóng lại
     

Ý kiến chỉ đạo của Trưởng ban tháng 04.2013

Ngày 02 tháng 5 năm 2013, tại cuộc họp giao ban công tác tháng 4, Trưởng ban đã có ý kiến chỉ đạo các vụ, đơn vị thuộc Ban ngoài các nhiệm vụ thường xuyên, tập trung thực hiện các nhiệm vụ cụ thể như sau:

1. Phục vụ Hội nghị Sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị ngày 11/5/2011 về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh:

- Vụ III thẩm định hồ sơ đề nghị Bằng khen Thủ tướng Chính phủ của 67 Đảng ủy trực thuộc; tham mưu nội dung thư khen đối với 63 đơn vị thuộc 63 Tỉnh ủy.
- Vụ II tham mưu nội dung thư khen đối với 04 đơn vị thuộc 04 Đảng ủy Bộ ngành.
- Văn phòng chuẩn bị: Hiện vật khen thưởng, người phục vụ trao thưởng.
 
2. Hoạt động kỷ niệm 65 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2013) và 05 năm ngày Truyền thống thi đua yêu nước:
- Triển lãm ảnh “Bác Hồ với phong trào thi đua yêu nước” (ngày 16/5): Tạp chí Thi đua – Khen thưởng, Vụ III chủ động phối hợp với Thông tấn xã Việt Nam và Ban Tuyên giáo Trung ương.
- Cầu truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh – Thái Nguyên (ngày 05/6): Vụ III cung cấp tư liệu cho Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh và tham mưu cho Lãnh đạo Ban tổ chức hoạt động về nguồn, thăm nơi Bác Hồ đọc lời kêu gọi thi đua ái quốc.
- Lễ báo công dâng Bác (ngày 11/6): Vụ II chủ trì tham mưu chương trình, nội dung, maket, đón tiếp đại biểu, thành phần tham dự; dự kiến phân công nhiệm vụ cụ thể cho các tập thể, cá nhân phục vụ, đón tiếp.
- Gặp mặt các thế hệ làm công tác thi đua, khen thưởng: 
+ Vụ Tổ chức cán bộ xây dựng chương trình, nội dung, danh sách khách mời.
+ Văn phòng: chuẩn bị giấy mời, đưa, đón tiếp đại biểu, ăn trưa.
+ Vụ II huy động kinh phí tổ chức và tặng phẩm cho đại biểu.
- Hội thảo Khoa học “Học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước”: Vụ I chuẩn bị báo cáo đề dẫn, bài phát biểu của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, thư ký Hội thảo, mời đơn vị tham luận và nội dung báo cáo tham luận.
- Giao lưu Anh hùng với thế hệ trẻ (tối 11/6): Tạp chí Thi đua – Khen thưởng và Vụ III chủ động phối hợp với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam.
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền: Vụ III thống kê và đôn đốc các đơn vị đẩy mạnh thông tin tuyên truyền về các hoạt động kỷ niệm 65 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc.
- Tổ chức tôn vinh các điển hình trong phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”: Vụ III tham mưu văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ tổ chức Hội nghị tôn vinh vào cuối năm 2013.
- Tạp chí Thi đua – Khen thưởng, Văn phòng:  Chuẩn bị nội dung và phục vụ Đài Truyền hình Việt Nam quay phim tư liệu và Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương (ngày 08/5).
 
3. Họp Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương (ngày 13/5) và Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương (15/5):
- Vụ I chuẩn bị nội dung và tài liệu.
- Đề nghị các Vụ, đơn vị thông báo cho cán bộ, công chức nghiên cứu danh sách các tập thể, cá nhân đề nghị phong tặng danh hiệu Anh hùng và Chiến sỹ thi đua toàn quốc trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ và Cổng Thông tin điện tử của Ban.
 
4. Dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng:
- Vụ I hoàn chỉnh lại nội dung các văn bản
- Văn phòng in tài liệu đầy đủ phục vụ kỳ họp của Quốc hội.
 
5. Văn phòng:
- Chủ động phối hợp với các đơn vị, đảm bảo điều kiện tổ chức tốt các hoạt động.
- Triển khai xây dựng Nghị định 50/2006/NĐ-CP ngày 19/5/2006 của Chính phủ quy định mẫu Huân chương, Huy chương, Huy hiệu, Bằng Huân chương, Bằng Huy chương, Cờ Thi đua, Bằng khen, Giấy khen: tham mưu thành lập và họp Ban Soạn thảo, Tổ Biên tập.
 
6. Vụ Tổ chức cán bộ:
- Tổ chức lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm Lãnh đạo cấp phòng đối với Văn phòng, Tạp chí Thi đua – Khen thưởng và Trung tâm Tin học.
- Báo cáo Đảng ủy tổng thể công tác cán bộ của Ban (ngày 16/5)
- Theo dõi, đôn đốc và kiểm tra việc kiểm điểm của tập thể Vụ II, đồng chí Trần Huy Luật và đồng chí Lê Hoàng Yến; thực hiện bình bầu danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cho tập thể, cá nhân Vụ II và quy trình bổ nhiệm lại chức danh Vụ trưởng cho đồng chí Trần Huy Luật.
- Rà soát lại danh sách các đồng chí được khen thưởng thuộc diện nâng lương trước thời hạn, báo cáo và tham mưu họp Hội đồng Lương cơ quan.
 
7. Vụ II, Vụ III, Cơ quan đại diện phía Nam thảo luận, thống nhất ý kiến, tham mưu cho Lãnh đạo Ban về tổ chức hoạt động Cụm, khối thi đua; tham mưu tổ chức Hội nghị lấy ý kiến của các cơ quan liên quan (Văn phòng Chính phủ, Tổng cục Thống kê, Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Tổ chức Trung ương…) về tiêu chí đánh giá cụm, khối thi đua.
 
8. Các Vụ, đơn vị: 
- Nhắc nhở cán bộ, công chức, nhân viên chấp hành tốt nội quy, quy chế cơ quan, sử dụng 8 giờ làm việc hiệu quả, không uống rượu, bia trong giờ làm việc và giờ nghỉ trưa; sắp xếp phòng làm việc khoa học, sạch sẽ.
- Vụ II, Vụ III, Cơ quan đại diện phía Nam thực hiện phân công lại nhiệm vụ cho chuyên viên đảm bảo công bằng, công khai. Lãnh đạo Vụ, đơn vị không trực tiếp thẩm định hồ sơ khen thưởng; tăng cường, kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ được giao của chuyên viên, thời gian xử lý hồ sơ đảm bảo đúng Nghị định số 39/2012/NĐ-CP của Chính phủ. 
- Vụ II bố trí lại phòng làm việc cho bà Lê Hoàng Yến ngồi cùng một chuyên viên khác thuộc Vụ; thường xuyên kiểm tra, giám sát tiến độ thực hiện nhiệm vụ.
 
9. Trung tâm Tin học:
Tập huấn cho cán bộ, công chức, nhân viên cơ quan về sử dụng hệ thống thư điện tử và mạng LAN. 
 
10. Văn phòng đã xây dựng mẫu Phiếu trình khen thưởng đã được thảo luận và thống nhất tại phiên họp giao ban. Từ ngày 13/5/2013, các Vụ, đơn vị trình khen thực hiện nghiêm túc theo mẫu Phiếu trình. Những Tờ trình không kèm phiếu trình Lãnh đạo Ban sẽ không cho phát hành và đề nghị Vụ bổ sung.
 
Quay lại | Lên đầu trang
Ý kiến của bạn
CAPTCHA image
Nhập vào mã ở trên
Gửi ý kiến Đóng lại