Lào Cai chung sức xây dựng Nông thôn mới

2/8/2017 10:06:06 AM
Xây dựng Nông thôn mới

Vừa qua, UBND tỉnh Lào Cai đã tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững năm 2016, triển khai kế hoạch năm 2017.

 Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2016, được tỉnh Lào Cai tiếp tục triển khai thực hiện trên địa bàn, đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, thay đổi diện mạo khu vực nông thôn. Ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã chỉ đạo Ban chỉ đạo các cấp thực hiện một cách quyết liệt, mạnh mẽ từ tỉnh đến cơ sở, thường xuyên bám sát cơ sở để kiểm tra, đôn đốc kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; triển khai nghiêm túc, chủ động và sáng tạo trong thực hiện cơ chế chính sách của Trung ương trong việc bố trí nguồn lực, đồng thời lựa chọn 5 nhiệm vụ trọng tâm để tập trung chỉ đạo, phát động các phong trào thi đua “Lào Cai chung sức xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững” đã tạo phong trào sâu rộng ở các cấp, các ngành với sự vào cuộc mạnh mẽ, tích cực và sự tham gia nhiệt tình của người dân trên địa bàn tỉnh.

Trong năm 2016, công tác xây dựng NTM đã đạt được những kết quả quan trọng: Đã huy động hơn 1.419 tỷ đồng đầu tư xây dựng nông thôn mới, trong đó có hơn 135 tỷ đồng huy động từ nhân dân, các tổ chức và doanh nghiệp. Nhờ đó, toàn tỉnh xây dựng được 623,46 km/493,17km đường giao thông, đạt 126% so với kế hoạch; kiên cố 20,26 km kênh mương; thực hiện 29 công trình nâng cấp điện cho các xã nông thôn mới; sửa chữa, nâng cấp và xây mới được 87 nhà văn hóa thôn; xây dựng mới 3 chợ nông thôn; có thêm 14 trường học đạt chuẩn quốc gia; thành lập 35 hợp tác xã, 528 tổ hợp tác; bổ sung trang, thiết bị y tế cho 32 trạm y tế xã, xây mới 2 trạm y tế... Vận động nhân dân xây dựng 6.978 nhà tiêu hợp vệ sinh, đạt 98,93% so với kế hoạch; 4.688/3.518 chuồng trại chăn nuôi, đạt trên 133% so với kế hoạch; 179 mô hình nhà sạch vườn đẹp, đạt trên 229% so với kế hoạch; đào 12.250 hố rác gia đình, đạt trên 85% so với kế hoạch. 
Sau 01 năm triển khai thực hiện mô hình “Thôn kiểu mẫu”, đối với các xã đạt chuẩn nông thôn mới và “Thôn Nông thôn mới” đối với các xã chưa đạt chuẩn nông thôn mới, toàn tỉnh đã có 196 thôn đăng ký thực hiện, đến nay có 17 thôn đạt chuẩn “Thôn kiểu mẫu”, 62 thôn đạt chuẩn “Thôn Nông thôn mới”.
Kết quả thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới, đến hết năm 2016, toàn tỉnh có 28/143 xã hoàn thành “Xã đạt chuẩn nông thôn mới”, tăng 8 xã so với năm 2015. Số tiêu chí đạt bình quân/xã của toàn tỉnh là 10,7 tiêu chí, tăng 1,07 tiêu chí/xã so với năm 2015. Thu nhập bình quân của người dân khu vực nông thôn đạt 15 triệu đồng/người/năm, tăng 2 triệu đồng so với năm 2015, đạt 100% so với kế hoạch.
Về công tác xóa đói, giảm nghèo của tỉnh tiếp tục đạt được kết quả cao. Các chính sách, chương trình, dự án giảm nghèo được tỉnh ưu tiên nguồn vốn và triển khai kịp thời, có hiệu quả, nhất là đầu tư hạ tầng nông thôn vùng khó khăn, hỗ trợ người dân phát triển sản xuất; khắc phục thiệt hại do thiên tai, hỗ trợ y tế, giáo dục, an sinh xã hội… giúp người nghèo ổn định cuộc sống, phát triển sản xuất, tăng thu nhập. Năm 2016, toàn tỉnh giảm được 6,89% (từ 34,30% năm 2015 xuống 27,41%), vượt chỉ tiêu kế hoạch giảm nghèo năm 2016, đạt 138%; trong đó, tỷ lệ giảm nghèo ở các huyện nghèo giảm trên 8%. Huyện có tỷ lệ giảm nghèo cao nhất là Si Ma Cai 14,55%, Mường Khương 12,36%.
  
Trao Bằng công nhận của UBND tỉnh cho các xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2016.
Tại hội nghị, đại diện các xã, huyện và sở, ngành đề xuất các giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm năm 2017. Cụ thể: Chương trình xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo của tỉnh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, được nhân dân đồng tình ủng hộ và tham gia tích cực. Cả hệ thống chính trị đã nghiêm túc triển khai thực hiện tạo thành phong trào thi đua sôi nổi trong toàn tỉnh. Trong quá trình triển khai thực hiện, tiếp tục xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm tốt được nhân rộng ra toàn tỉnh. 
Đặc biệt, trong thời gian tới, các cấp, ngành, địa phương cần chủ động trong công tác triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM trên nguyên tắc: Nội dung nào dễ làm trước, khó làm sau; nội dung nào ít vốn làm trước, nhiều vốn làm sau; nơi nào được sự đồng thuận của nhân dân làm trước, chưa đồng thuận thì làm sau; không đầu tư dàn trải các tiêu chí, triển khai thực hiện các nội dung, công việc theo thứ tự ưu tiên; thực hiện cơ chế khoán gọn đối với những nội dung thực hiện được; các danh mục công trình, kế hoạch đầu tư phải phù hợp với quy hoạch, do cộng đồng dân cư đề xuất, lựa chọn và người dân đồng ý tự nguyện đóng góp, tham gia để xây dựng. Đồng thời, các địa phương tập trung các giải pháp để nâng cao thu nhập cho người dân; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động tạo sự đồng thuận, quyết tâm từ người dân trong triển khai thực hiện các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới.
Hoài Thanh
 
Quay lại | Lên đầu trang
Ý kiến của bạn
CAPTCHA image
Nhập vào mã ở trên
Gửi ý kiến Đóng lại