Vĩnh Hải quyết tâm cán đích nông thôn mới vào cuối năm 2018.

5/9/2018 2:53:49 PM
Xây dựng Nông thôn mới

Xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận có 6.891 nhân khẩu sinh sống tập trung ở 5 thôn, với 10,17% đồng bào dân tộc Raglai ở hai thôn Cầu Gãy, Đá Hang. Tính đến cuối năm 2017, qua thẩm định của UBND huyện Ninh Hải, xã đã đạt 15/19 tiêu chí nông thôn mới; năm 2018, xã Vĩnh Hải phấn đấu giữ vững các tiêu chí đã đạt được và hoàn thành 04 tiêu chí chưa đạt (tiêu chí 5, 6, 10, 15), đến cuối năm 2018, đề nghị Ủy ban nhân tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

 Trong những năm qua thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được cấp ủy Đảng, chính quyền xã Vĩnh Hải chú trọng, quan tâm sâu sắc trong việc chỉ đạo điều hành. Đặc biệt các thành viên trong Ban quản lý xây dựng nông thôn mới có trách nhiệm cao trong công tác vận động nhân dân tham gia các phong trào xóa đói giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa, giữ gìn nếp sống văn hóa mới. Để hoàn thành 04 tiêu chí chưa đạt, UBND xã Vĩnh Hải quyết định thành lập 04 tổ, mỗi tổ phụ trách 01 tiêu chí đã thể hiện quyết tâm cao của xã Vĩnh Hải phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2018.

Đẩy mạnh phát triển kinh tế được coi là nhiệm vụ trọng tâm, là điều kiện quyết định để nâng cao đời sống nhân dân, là tiêu chí để nhân dân cảm nhận rõ nét về chương trình xây dựng nông thôn mới. Từ đó, UBND xã Vĩnh Hải tranh thủ các chương trình, dự án hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, nâng cao chuỗi giá trị nông sản hàng hóa, vươn lên làm giàu từ tiềm năng và lợi thế kinh tế địa phương. Dự kiến trong năm 2018, với diện tích 162,7 ha trồng 3 vụ nho sẽ mang lại giá trị 77,12 tỷ đồng, 30 ha trồng tỏi cho giá trị 17,86 tỷ đồng; hơn thế cây nho và cây tỏi là 2 trong 12 sản phẩm mang tính đặc thù, có lợi thế cạnh tranh của tỉnh Ninh Thuận, đang được khảo sát phân tích chất lượng, sớm công bố sản phẩm đặc thù để quảng bá rộng rãi trên các phương tiện truyền thông. Ngoài ra, với diện tích 57 ha trồng 3 vụ cây hành mang lại giá trị 20,2 tỷ đồng, 65 ha trồng rau mang lại giá trị 11,74 tỷ đồng,…đồng thời, bước đầu chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thương mại, dịch vụ, vận tải và nghề biển trong tổng giá trị sản phẩm địa phương phấn đấu đạt 60,41 tỷ đồng, góp phần thực hiện nâng thu nhập bình quân đầu người đạt 35 triệu đồng vào cuối năm 2018.
Đối với các tiêu chí 5, 6, 15, UBND xã Vĩnh Hải đề nghị ngành Giáo dục và đào tạo hỗ trợ kinh phí xây dựng cơ sở vật chất bảo đảm đến cuối năm có thêm 3 trường: Trường THCS Nguyễn Văn Linh, Trường TH Thái An, Trường TH Vĩnh Hy đạt chuẩn quốc gia. Đồng thời huy động các nguồn lực hỗ trợ xây dựng Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã và Nhà Văn hóa -  Khu Thể thao ở 5 thôn, nâng cao chất lượng đời sống tinh thần của người dân. Tiếp tục duy trì tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 97.44%. Đưa trạm y tế đạt chuẩn quốc gia, hạ thấp tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng còn 14%, hạ thấp tỷ lệ tăng dân số tự nhiên, có giải pháp vận động người dân hạn chế sinh con thứ 3. 
Với quyết tâm, sự tích cực vào cuộc của cấp ủy Đảng và chính quyền địa phương, cùng với các giải pháp cụ thể trong việc huy động các nguồn lực đầu tư và sự đồng thuận cao của nhân dân, chắc chắn xã Vĩnh Hải đạt chuẩn nông thôn mới theo đúng kế hoạch đề ra.  
 
Minh Vũ
 
Quay lại | Lên đầu trang
Ý kiến của bạn
CAPTCHA image
Nhập vào mã ở trên
Gửi ý kiến Đóng lại