Hướng đi mới cho đào tạo nghề, tạo việc làm

Đào tạo nghề, tạo việc làm cho lao động nông thôn (LĐNT) là vấn đề cấp thiết được đặt ra không chỉ với riêng thị xã Nghĩa Lộ, Yên Bái. Nơi đây đã và đang có những bước chuyển mình đáng kể trong quá trình xóa đói giảm nghèo và đào tạo nghề, tạo việc làm cho nhân dân.

Từ xã, phường đạt chuẩn văn hóa hướng tới nông thôn mới

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” những năm qua được phát triển mạnh mẽ sâu rộng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng và được cụ thể bằng nhiều phong trào: Xây dựng gia đình văn hóa, thôn buôn khu phố văn hóa, cơ quan đơn vị văn hóa.

Tiếp tục quán triệt sâu sắc chủ trương, chính sách về công tác thi đua khen thưởng

Ngày 27/2, UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị triển khai công tác thi đua khen thưởng năm 2012. Phó Chủ tịch HĐND tỉnh kiêm Phó Chủ tịch HĐTĐKT tỉnh Thiều Đình Duy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Trần Minh Kỳ và Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Từ Văn Diện chủ trì hội nghị.

Ứng dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp

Hà Nội muốn đạt được mục tiêu 40% số xã đạt NTM vào năm 2015 thì việc đẩy mạnh các hoạt động khuyến nông (KN) có vai trò quyết định. Các mô hình do KN xây dựng cho hiệu quả kinh tế cao đang là tiền đề quan trọng để các địa phương thực hiện 19 tiêu chí trong xây dựng NTM. Các chương trình, mô hình KN luôn tạo được tính mới, khác biệt và đột phá trong sản xuất nông nghiệp.

Thành phố Thái Nguyên: Kỷ niệm 82 năm ngày thành lập Đảng và phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2012

Vừa qua, thành phố Thái Nguyên đã tổ chức lễ kỷ niệm 82 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam và tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2011, phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2012. Đồng chí Dương Ngọc Long, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh dự buổi lễ.

Kết quả và kinh nghiệm tổ chức phong trào Thi đua Quyết thắng ở Bộ Tham mưu Hải quân

Bộ Tham mưu (BTM)Quân chủng Hải quân là cơ quan tham mưu cấp chiến dịch; có chức năng, nhiệm vụ làm tham mưu cho Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng về nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) và chiến đấu, huấn luyện, xây dựng lực lượng, nâng cao chất lượng tổng hợp,xây dựng nền nếp chính quy và quản lý, rèn luyện kỷ luật; đồng thời, là trung tâm hiệp đồng, chỉ huy, điều hành các lực lượng trong Quân chủng. Để bảo đảm cho đơn vị hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, Đảng ủy, BTM Quân chủng hết sức quan tâm đến công tác thi đua - khen thưởng (TĐ-KT) và phong trào Thi đua Quyết thắng (TĐQT), coi đây là động lực thúc đẩy đơn vị phấn đấu hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của mình.

Page 8 of 8First   Previous   3  4  5  6  7  [8]  Next   Last