Câu hỏi và đáp án thi cải cách hành chính năm 2015

5/14/2015 11:29:27 AM
Hướng dẫn chung

 Câu hỏi thi cải cách hành chính năm 2015

 

 Tài liệu nghiên cứu sâu:

- Luật 22/2008/QH12: Luật Cán bộ, công chức

- Nghị quyết 30c/NQ-CP: Nghị quyết ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020

 

Quay lại | Lên đầu trang
Ý kiến của bạn
CAPTCHA image
Nhập vào mã ở trên
Gửi ý kiến Đóng lại