Tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến

4/8/2013 2:18:59 PM
Tin Hội đồng TĐKTTƯ

(BTĐKT) – “Tích cực đẩy mạnh tuyên truyền nhân rộng điển hình tiên tiến để các phong trào thi đua có sức lan tỏa rộng khắp”. Đây chính là yêu cầu quan trọng tại buổi làm việc của đồng chí Nguyễn Thị Doan, Uỷ viên T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam và đoàn công tác kiểm tra công tác thi đua khen thưởng (TĐKT) tại Bắc Giang ngày 3-4 vừa qua.

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan làm việc với lãnh đạo tỉnh Bắc Giang. 

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Linh đã báo cáo với đoàn kết quả thực hiện công tác thi đua, khen thưởng thời gian qua. Theo đó, các phong trào thi đua trên địa bàn tỉnh được đông đảo cán bộ, đảng viên, hội viên và quần chúng nhân dân tích cực hưởng ứng. Nội dung, hình thức và biện pháp phát động phong trào thi đua có sự đổi mới, sáng tạo. 

Đến nay, toàn tỉnh đã có 173 xã lập xong quy hoạch xây dựng nông thôn mới, 40 xã điểm giai đoạn 2012-2015 bình quân mỗi xã cơ bản đạt 12/19 tiêu chí. Phong trào thi đua trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo được đẩy mạnh. Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” được cụ thể hóa thành các tiêu chí thi đua với nhiều giải pháp thực hiện gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. 
Công tác cải cách hành chính được rà soát, giảm bớt, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Ủy ban MTTQ, các đoàn thể nhân dân, tổ chức hội quần chúng tích cực vận động đoàn viên, hội viên, nhân dân tham gia xây dựng, củng cố hệ thống chính trị...
 
Nhân dịp này, UBND tỉnh Bắc Giang đề nghị T.Ư sớm hoàn thiện hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật về TĐKT sát thực tiễn và thống nhất trong cả nước. Ngoài ra quan tâm hơn nữa đến công tác tổ chức bộ máy cũng như chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ làm công tác TĐKT; có chính sách khen thưởng theo chuyên đề đối với những địa phương, đơn vị có nhiều khó khăn vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ…
 
Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đánh giá cao sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác TĐKT của tỉnh. Bắc Giang có nhiều sáng kiến hay, định hướng đúng, phù hợp với thực tế xây dựng và phát triển các phong trào thi đua ở các ngành, địa phương, đồng thời tạo được sự thống nhất, hưởng ứng trong toàn hệ thống chính trị. Việc khen thưởng thực hiện đúng người, đúng việc trên cơ sở bình xét thi đua công khai, dân chủ… 
 
Trên cơ sở những kết quả đạt được, Phó Chủ tịch nước đề nghị, thời gian tới tỉnh cần rà soát quy chế TĐKT nhằm thực hiện theo đúng Luật TĐKT; tiếp tục chỉ đạo khắc phục tính hình thức trong TĐKT ở một số cấp, ngành, hạn chế tình trạng xem nhẹ tiêu chuẩn, khen thưởng luân phiên, dàn đều, khen thưởng nhiều cán bộ, lãnh đạo. Tăng cường vai trò của thành viên hội đồng TĐKT trong kiểm tra, giám sát ở cơ sở; tập trung chỉ đạo phát triển và xây dựng tên gọi các phong trào thi đua bám sát phong trào chung của tỉnh, phù hợp với ngành, đơn vị, địa phương... Đặc biệt, quan tâm hơn nữa khen thưởng, tôn vinh người lao động, nông dân, công nhân; tích cực đẩy mạnh tuyên truyền nhân rộng điển hình tiên tiến để các phong trào thi đua có sức lan tỏa rộng khắp. 
 
H. T
 
Quay lại | Lên đầu trang
Ý kiến của bạn
CAPTCHA image
Nhập vào mã ở trên
Gửi ý kiến Đóng lại