Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương: Tăng cường kiểm tra, giám sát, thực hiện công tác thi đua, khen thưởng năm 2011

Ngày 14/9/2011 Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã ban hành kế hoạch số 64/KH-HĐTĐKT để kiểm tra giám sát thực hiện nhiệm vụ công tác thi đua khen thưởng năm 2011

Thưởng 30 tỷ đồng cho tỉnh làm tốt NTM

Mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" nhằm phát động thi đua trong cả nước tích cực hưởng ứng xây dựng chương trình này.

Duy trì và phát huy các phong trào thi đua yêu nước

Tại Thông báo số 216/TB-VPCP, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - khen thưởng Trung ương yêu cầu, để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của năm 2011, từ nay đến cuối năm cần phải tiếp tục duy trì tốt các phong trào thi đua yêu nước

Hội đồng thi đua khen thưởng TW họp phiên thứ 43

Phong trào thi đua cần hướng vào việc thực hiện thành công các mục tiêu kinh tế - xã hội đã đề ra, trong đó tập trung mạnh vào mục tiêu kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

“Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”

Sáng ngày 8/6/2011 tại Hà Nội diễn ra lễ phát động thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” nhân dịp kỷ niệm 63 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2011). Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã phát động phong trào thi đua với chủ đề “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”. Tạp chí Thi đua Khen thưởng xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu quan trọng trên đến bạn đọc cả nước.

Page 8 of 9First   Previous   3  4  5  6  7  [8]  9  Next   Last