“Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”

Sáng ngày 8/6/2011 tại Hà Nội diễn ra lễ phát động thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” nhân dịp kỷ niệm 63 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2011). Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã phát động phong trào thi đua với chủ đề “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”. Tạp chí Thi đua Khen thưởng xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu quan trọng trên đến bạn đọc cả nước.

Thi đua khen thưởng cần bám sát trọng tâm phát triển KT-XH đất nước

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ, công tác thi đua khen thưởng phải bám sát việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế-xã hội năm 2011, trong đó, trọng tâm là kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội.

Page 9 of 9First   Previous   4  5  6  7  8  [9]  Next   Last