Khối Thi đua Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh Lào Cai tổ chức sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2017

7/25/2017 3:10:40 PM
Tin HĐTĐKT Tỉnh, Bộ, Ngành

Ngày 19/7, Khối Thi đua Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh Lào Cai tổ chức sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017.

   

Qua 6 tháng đầu năm, thông qua hoạt động thi đua của khối, các cơ quan, đơn vị thành viên đã sôi nổi tổ chức các phong trào thi đua, thi đua toàn diện, thi đua theo đợt và thi đua chuyên đề gắn việc thực hiện chính trị của từng đơn vị. Các phong trào thi đua đều xây dựng với nội dung, mục tiêu, biện pháp cụ thể, linh hoạt gắn với những sự kiện trọng đại của đất nước, của tỉnh, tiêu biểu như: Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, các hoạt động ủng hộ “Quỹ vì người nghèo”, Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, Đề án số 15 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Phát huy vai trò giám sát phản biện xã hội; tham gia xây dựng đảng, chính quyền của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh Lào Cai”...
Các đơn vị trong khối chủ động phát hiện, xây dựng và lựa chọn những điển hình tiêu biểu là tập thể, cá nhân có nhiều sáng tạo, sáng kiến trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, nhằm tuyên truyền, phổ biến kinh nghiệm, nhân rộng phương pháp, cách làm hay và tuyên dương, tôn vinh các điển hình tiên tiến. Các gương điển hình tiên tiến được tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng. Thông qua đó, mỗi đơn vị trong khối rút kinh nghiệm về tổ chức triển khai, thực hiện các phong trào thi đua, tạo thành phong trào có chất lượng, hiệu quả, tạo khí thế thi đua sôi nổi, góp phần cổ vũ, động viên kịp thời những tập thể, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua.
Khối Thi đua Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh tiếp tục phát động phong trào thi đua toàn diện đến cán bộ, công chức trong khối, tạo ra phong trào thi đua thường xuyên, liên tục, chú trọng xây dựng, bồi dưỡng các điển hình tiên tiến; đề ra nhiều biện pháp thực hiện thắng lợi, toàn diện, có chất lượng gắn với các mục tiêu, chỉ tiêu thi đua của khối đã đề ra.
Tuấn Minh
 
Quay lại | Lên đầu trang
Ý kiến của bạn
CAPTCHA image
Nhập vào mã ở trên
Gửi ý kiến Đóng lại