Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Long An lần III giai đoạn 2005-2010

Ngày 09/9/2010, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Long An tổ chức đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Long An lần III giai đoạn 2005-2010.

Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ II

Văn phòng Trung ương Đảng vừa phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2010-2015 với nội dung chính là phát huy truyền thống "Tuyệt đối trung thành, tận tụy, đoàn kết, sáng tạo, giữ vững nguyên tắc công tác".

Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Ninh Thuận lần thứ V (2010 – 2015)

"Phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết, sáng tạo, thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội và đảm bảo quốc phòng-an ninh giai đoạn 2011-2015"

Page 10 of 10First   Previous   5  6  7  8  9  [10]  Next   Last