Các tập thể, cá nhân thuộc VP Chính phủ nhận Bằng khen của Thủ tướng

Ngày 17/8, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Văn phòng Chính phủ đã trao tặng Bằng khen của Thủ tướng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phục vụ Năm Chủ tịch ASEAN 2010.

Hội đồng Thi đua, Khen thưởng tỉnh họp phiên thường kỳ

Chiều ngày 17/8, dưới sự chủ trì của đồng chí Hoàng Dân Mạc – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua, Khen thưởng tỉnh, Hội đồng Thi đua, Khen thưởng tỉnh đã họp phiên thường kỳ thảo luận 2 nội dung: cho ý kiến về dự thảo Quy định “Một số điểm cụ thể về công tác thi đua, khen thưởng” của UBND tỉnh Phú Thọ và xét khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong ngành giáo dục năm học 2010-2011.

Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Long An lần III giai đoạn 2005-2010

Ngày 09/9/2010, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Long An tổ chức đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Long An lần III giai đoạn 2005-2010.

Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ II

Văn phòng Trung ương Đảng vừa phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2010-2015 với nội dung chính là phát huy truyền thống "Tuyệt đối trung thành, tận tụy, đoàn kết, sáng tạo, giữ vững nguyên tắc công tác".

Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Ninh Thuận lần thứ V (2010 – 2015)

"Phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết, sáng tạo, thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội và đảm bảo quốc phòng-an ninh giai đoạn 2011-2015"

Page 11 of 11First   Previous   2  3  4  5  6  7  8  9  10  [11]  Next   Last