Gương sáng trong phong trào “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”

Anh Lại Văn Tú, là đoàn viên chi đoàn thôn Tham Không, xã Quang Phong, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn. 26 tuổi anh đã chọn cho mình hướng khởi nghiệp bằng cách mở xưởng sản xuất và dạy nghề mộc dân dụng tại địa phương. Khắc phục mọi khó khăn về vốn, kinh nghiệm, đầu ra cho sản phẩm, đến nay anh Tú đã là chủ một tổ hợp tác thanh niên sản xuất và dạy nghề mộc với lực lượng lao động thường xuyên từ 10 đến 12 thanh niên.