Quyết định (5424)
 
Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành #
29/2018/QĐ-TTg Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương thuộc Bộ Nội vụ 07/16/2018
318/QĐ-BNV Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nội vụ 03/09/2018
2969/QĐ-BNV Quyết định về việc giao ngân sách nhà nước năm 2018 12/29/2017
2920/QĐ-BNV Quyết định về việc phê duyệt dự toán sửa chữa 12/27/2017
35/QĐ-BTĐKT Ban hành Quy chế làm việc của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương 03/22/2017
05/2015/QĐ-TTg Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương 02/12/2015
1650/QĐ - TTg Tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 18 tập thể và 44 cá nhân thuộc tỉnh An Giang. 09/16/2014
1621/QĐ - TTg Tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 37 tập thể và 88 cá nhân thuộc tỉnh Long An. 09/10/2014
Page 1 of 678First   Previous   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Next   Last