Quyết định (5420)
 
Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành #
2969/QĐ-BNV Quyết định về việc giao ngân sách nhà nước năm 2018 12/29/2017
2920/QĐ-BNV Quyết định về việc phê duyệt dự toán sửa chữa 12/27/2017
1650/QĐ - TTg Tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 18 tập thể và 44 cá nhân thuộc tỉnh An Giang. 09/16/2014
1621/QĐ - TTg Tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 37 tập thể và 88 cá nhân thuộc tỉnh Long An. 09/10/2014
1620/QĐ - TTg Tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 02 cá nhân thuộc Bộ Xây dựng. 09/10/2014
1619/QĐ - TTg Tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 02 tập thể và 01 cá nhân thuộc Bộ Xây dựng. 09/10/2014
1617/QĐ - TTg Tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 35 tập thể và 41 cá nhân thuộc thành phố Đà Nẵng. 09/10/2014
1616/QĐ - TTg Tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 06 cá nhân thuộc tỉnh Quảng Trị. 09/10/2014
Page 1 of 678First   Previous   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Next   Last