Kế hoạch (12)
 
Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành #
19/KH-HĐTĐKT Kế hoạch Tổ chức Đại hội thi đua yêu nước các cấp tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X 05/24/2019
2698/KH-BTĐKT Kế hoạch Thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương đương tại một số vụ, đơn vị thuộc Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương năm 2018 11/09/2018
429/KH-BTĐKT Kế hoạch thực hiện Kế hoạch số 79/KH-BNV ngày 08/01/2018 của Bộ Nội vụ về công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 03/13/2018
125/KH-BTĐKT Thực hiện Quyết định 1379/QĐ-TTg ngày 12/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác thi hành án năm 2016 và các năm tiếp theo 01/19/2017
1319/KH-BTĐKT Kế hoạch Thực hiện công tác phòng, chống tội phạm năm 2016 07/07/2016
1373/KH-BTĐKT Kiểm tra công tác thi đua - khen thưởng năm 2012 07/23/2012
1721/BTĐKT Nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến năm 2015 10/05/2011
45/KH-BCĐ Kế hoạch Tổ chức học tập chuyên đề tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ CHí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vưỡng mạnh, "là đạo đức, là văn minh" 04/16/2010
Page 1 of 2First   Previous   [1]  2  Next   Last