Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (1562)
 
Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành #
1650/QĐ - TTg Tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 18 tập thể và 44 cá nhân thuộc tỉnh An Giang. 09/16/2014
1621/QĐ - TTg Tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 37 tập thể và 88 cá nhân thuộc tỉnh Long An. 09/10/2014
1620/QĐ - TTg Tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 02 cá nhân thuộc Bộ Xây dựng. 09/10/2014
1619/QĐ - TTg Tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 02 tập thể và 01 cá nhân thuộc Bộ Xây dựng. 09/10/2014
1617/QĐ - TTg Tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 35 tập thể và 41 cá nhân thuộc thành phố Đà Nẵng. 09/10/2014
1616/QĐ - TTg Tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 06 cá nhân thuộc tỉnh Quảng Trị. 09/10/2014
1610/QĐ - TTg Tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Chi đội Kiểm ngư số 3, Chi cục Kiểm ngư vùng II, Cục Kiểm ngư, Tổng cục Thủy sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 09/10/2014
1609/QĐ - TTg Tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 05 tập thể thuộc Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam, Bộ Công Thương. 09/10/2014
Page 1 of 196First   Previous   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Next   Last