Để giới thiệu các điển hình tiên tiến trên toàn quốc quý vị gửi thông tin về hòm thư   ttth.btdkttw@gmail.com  của cổng thông tin điện tử ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương.

Người trưởng thôn gương mẫu, làm tốt công tác dân vận

Là thôn vùng cao của xã Yên Đĩnh (Chợ Mới, Bắc Kạn), Nặm Bó có 51 hộ đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Trong những năm gần đây, đời sống vật chất tinh thần của người dân đã được cải thiện và nâng lên rõ rệt; bà con tích cực hưởng ứng và thực hiện tốt các phong trào của địa phương. Kết quả đó có vai trò đóng góp quan trọng của trưởng thôn Hoàng Văn Cương.

Được bà con tín nhiệm bầu làm trưởng thôn Nặm Bó từ năm 2011, trong 3 năm qua, anh Hoàng Văn Cương luôn thể hiện tốt vai trò, trách nhiệm được giao. Bản thân anh luôn gương mẫu chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, cần cù chịu khó lao động sản xuất. Trong phát triển kinh tế, gia đình anh đã xây dựng được mô sản xuất, phát triển kinh tế nông – lâm nghiệp với diện tích hàng chục héc ta rừng trồng, rừng khoanh nuôi bảo vệ, trồng ngô, lúa và phát triển chăn nuôi. Do cần cù chịu khó lao động, đổi mới cách nghĩ, cách làm và mạnh dạn áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật trong trồng trọt, mô hình kinh tế của gia đình anh không chỉ giúp gia đình thoát nghèo mà còn là một trong những hộ gia đình có thu nhập cao trong thôn. 

Với vai trò là trưởng thôn, anh Hoàng Văn Cương đã cùng với cán bộ mặt trận và các đoàn thể của địa phương đến từng hộ để vận động người dân chăm lo sản xuất, phát triển kinh tế gia đình, đổi mới cách nghĩ, cách làm, áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật trong chăn nuôi, trồng trọt. Tuyên truyền phổ biến cho người dân hiểu rõ về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, nhất là trong lĩnh vực dân tộc và tôn giáo; vận động bà con tích cực thực hiện xây dựng đời sống văn hoá, tham gia các cuộc vận động và phong trào thi đua yêu nước tại địa phương. Hưởng ứng phong trào toàn dân tham gia thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới tại thôn, không chỉ gương mẫu tự nguyện hiến đất làm đường giao thông trong thôn, anh Cương còn làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân trong thôn tự nguyện hiến trên 3.500m2 đất để làm 2 tuyến đường trong thôn.
 
Từ sự gương mẫu, tích cực của trưởng thôn Hoàng Văn Cương, nhân dân thôn Nặm Bó đã tích cực lao động, sản xuất, cùng nhau đoàn kết xây dựng khu dân cư. Đến nay, đời sống của người dân trong thôn đã được cải thiện và nâng cao đáng kể. Thôn không có người sinh con thứ 3, không có tệ nạn xã hội. Anh Hoàng Văn Cương mới đây đã được xã Yên Đĩnh khen thưởng vì hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và có thành tích xuất sắc trong công tác vận động nhân dân trong thôn thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới ở địa phương./.
 

Theo Backan Online

Quay lại | Lên đầu trang
Ý kiến của bạn
CAPTCHA image
Nhập vào mã ở trên
Gửi ý kiến Đóng lại