Để giới thiệu các điển hình tiên tiến trên toàn quốc quý vị gửi thông tin về hòm thư   ttth.btdkttw@gmail.com  của cổng thông tin điện tử ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương.

Lấy ý kiến nhân dân đối với cá nhân đề nghị phong tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân

1/10/2018 4:35:35 PM
Ý kiến nhân dân

 

Quay lại | Lên đầu trang
Ý kiến của bạn
CAPTCHA image
Nhập vào mã ở trên
Gửi ý kiến Đóng lại