Để giới thiệu các điển hình tiên tiến trên toàn quốc quý vị gửi thông tin về hòm thư   ttth.btdkttw@gmail.com  của cổng thông tin điện tử ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương.

Quyết định về việc ban hành Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức, viên chức thuộc Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương

1/10/2019 8:29:51 AM
Tin Ban TĐKTTƯ

 Nội dung chi tiết xem tại banthiduakhenthuongtw.gov.vn/tabid/61/slt/Legal/ID/5562/Default.aspx

 

Quay lại | Lên đầu trang
Ý kiến của bạn
CAPTCHA image
Nhập vào mã ở trên
Gửi ý kiến Đóng lại