Huy chương
  Giải thưởng Hồ Chí Minh
   Giải thưởng Nhà nước
    Huy hiệu
     Bằng khen
      Danh hiệu thi đua