Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành #
1550/QĐ - TTg Tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 06 tập thể và 30 cá nhân thuộc Bộ Y tế. 09/03/2014
1549/QĐ - TTg Tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Ban Xây dựng nông thôn mới thuộc tỉnh Quảng Ninh. 09/03/2014
1548/QĐ - TTg Tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 01 tập thể và 13 cá nhân thuộc Bộ Xây dựng. 09/03/2014
1547/QĐ - TTg Tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Duy Anh, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng chuyên môn bảo vệ sức khỏe cán bộ Trung ương, nguyên Giám độc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. 09/03/2014
1545/QĐ - TTg Tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Báo Quảng Trị, Tỉnh Quảng Trị. 09/03/2014
1544/QĐ - TTg Tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 02 cá nhân thuộc Bộ Xây dựng. 09/03/2014
1543/QĐ - TTg Tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 04 tập thể và 03 cá nhân thuộc tỉnh Bên Tre. 09/03/2014
1542/QĐ - TTg Tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 02 cá nhân thuộc tỉnh Đồng Nai. 09/03/2014
1541/QĐ - TTg Tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Nhân dân và cán bộ phường Ia Kring, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. 09/03/2014
1540/QĐ - TTg Tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 05 tập thể và 07 cá nhân thuộc Bộ Xây dựng. 09/03/2014
1532/QĐ - TTg Tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Hội Thanh niên vận động hiến máu Hà Nội thuộc Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, Bộ Y tế. 08/28/2014
1529/QĐ - TTg Tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 01 tập thể và 01 cá nhân thuộc tỉnh Bình Dương. 08/28/2014
1523/QĐ - TTg Tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 02 tập thể thuộc tỉnh Điện Biên. 08/27/2014
1522/QĐ - TTg Tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 05 cá nhân thuộc tỉnh Điện Biên. 08/27/2014
1521/QĐ - TTg Tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 03 tập thể và 02 cá nhân thuộc tỉnh Bắc Giang. 08/27/2014
Page 3 of 356First   Previous   1  2  [3]  4  5  6  7  8  9  10  Next   Last