Khởi động Dự án hệ thống quản lý tài liệu điện tử

(BTĐKT) - Chiều ngày 7.6, Thực hiện Biên bản ghi nhớ ký ngày 23 tháng 11 năm 2011 về Chương trình hợp tác xây dựng “Hệ thống quản lý tài liệu điện tử” giữa Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương, Bộ Nội vụ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Cơ quan thúc đẩy công nghiệp công nghệ thông tin Hàn Quốc (NIPA), thuộc Bộ Kinh tế tri thức Hàn Quốc, đồng chí Trần Thị Hà Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua Khen thưởng Trung ương, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Thi đua Khen thưởng Trung ương đã khởi động Dự án tại cơ quan của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương.

Kinh nghiệm xây dựng nông thôn mới ở một số nước trên thế giới

Phát triển nông nghiệp để xây dựng một nông thôn mới trong giai đoạn hiện nay, từ các góc cạnh khác nhau, đang là mối quan tâm chung của cả cộng đồng thế giới. Kinh nghiệm của một số quốc gia trên thế giới về vấn đề này là bài học cho Việt Nam.

Vĩnh Phúc: Bồi dướng nghiệp vụ công tác thi đua khen thưởng ngành giáo dục

Sự nghiệp giáo dục - đào tạo của tỉnh Vĩnh Phúc trong những năm qua luôn được lãnh đạo tỉnh và các cấp ủy chính quyền địa phương quan tâm đặc biệt, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm ưu tiên để phát triển nguồn nhân lực có chất lượng cao cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong công cuộc công nghiệp hoá - hiện đại hóa.

Hà Nam: Tập huấn công tác thi đua, khen thưởng năm 2011

Vừa qua, Sở Nội vụ tỉnh Hà Nam đã tổ chức hội nghị tập huấn hướng dẫn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2011 cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác thi đua, khen thưởng.

Tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ xây dựng nông thôn mới cấp xã

Sáng 28/11, tại Trường Chính trị tỉnh, Văn phòng điều phối Chương tình Mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức lớp tập huấn "Nâng cao năng lực cho cán bộ xây dựng nông thôn mới cấp xã năm 2011".

Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương: Ký biên bản ghi nhớ với NIPA – Hàn Quốc

(BTĐKT)-Nhằm thực hiện Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của Bộ Nội vụ giai đoạn 2011 – 2015 đã được Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt tại Quyết định số 949/QĐ-BNV ngày 20/4/2011 và Quyết định số 1605/QĐ-TTg ngày 27/8/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Quốc gia về ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan nhà nước giai đoạn 2011 – 2015. Đồng chí Trần Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương dẫn đầu đoàn cán bộ sang làm việc tại Hàn Quốc từ ngày 21/11/2011 đến 24/11/2011.

Khai mạc Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua khen thưởng năm 2011

Trong 2 ngày 21 - 22/11/2011, tại Hải Phòng, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2011 cho cán bộ, chuyên viên làm công tác thi đua khen thưởng của các cơ quan đơn vị thuộc Bộ và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, đồng thời tổ chức phát động phong trào thi đua giai đoạn 2011 – 2015 và triển khai Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” của Thủ tướng Chính phủ.

Khánh Hòa: Tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua khen thưởng 2011

Thực hiện kế hoạch của công tác năm 2011 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao và chỉ đạo của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Thường trực Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Ngành Tòa án nhân dân đã phối hợp với Trường Cán bộ Tòa án tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ Thi đua-Khen thưởng năm 2011 tại Khánh Hòa.

Page 5 of 7First   Previous   1  2  3  4  [5]  6  7  Next   Last