Kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng năm 2012

9/12/2013 3:39:34 PM
Thanh tra, kiểm tra

(BTĐKT)- Căn cứ kế hoạch và nhiệm vụ công tác năm 2013, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã ban hành Kế hoạch số 17/KH-HĐTĐKT ngày 07 tháng 6 năm 2012 về việc kiểm tra, giám sát thực hiện nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2013. Để công tác kiểm tra, giám sát đạt yêu cầu đề ra, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương thông báo các nội dung cụ thể trong công văn số 1616/BTĐKT ngày 10 tháng 9 năm 2013. Nội dung chi tiết xem tại công văn 1616/BTĐKT

Quay lại | Lên đầu trang
Ý kiến của bạn
CAPTCHA image
Nhập vào mã ở trên
Gửi ý kiến Đóng lại