Trang chuyên đề   |   Y tế với cộng đồng                                                                                                          

Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng tỉnh Thanh Hóa năm 2015

9/10/2015 9:18:07 AM
Trang chuyên đề

(BTĐKT)-Thực hiện Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ngày 05/3/2010 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng công chức; Chương trình số 1784/CTr-TTĐT ngày 30/7/2015 của Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương về việc bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho công chức chuyên trách và kiêm nhiệm làm công tác thi đua, khen thưởng; để dần từng bước xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác thi đua, khen thưởng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao của Ngành thi đua, khen thưởng mà Đảng, Nhà nước giao cho, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương tiến hành tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng cho cán bộ, công chức làm công tác thi đua, khen thưởng trong toàn quốc.

Ngày 09/9/2015, tại Sầm sơn, Thanh Hóa, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương phối hợp với Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa đã khai mạc Lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ đầu tiên cho cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng của tỉnh Thanh Hóa theo kế hoạch năm 2015.

Thành phần dự Hội nghị có 155 cán bộ, công chức làm công tác thi đua, khen thưởng của Ban thi đua - Khen thưởng tỉnh, các thành phố, huyện, thị xã, các ban, ngành trực thuộc và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Đại diện  Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương có các đồng chí lãnh đạo Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng, các đồng chí vụ trưởng, cán bộ, chuyên viên đến dự và trực tiếp báo cáo các chuyên đề tại Hội nghị.
 
Lớp tập huấn lần này sẽ tiến hành trao đổi, thống nhất 04 chuyên đề chính, đó là những nội dung cơ bản mà mỗi cán bộ, công chức làm công tác thi đua, khen thưởng cần nắm vững để thực hiện: 1/ Công tác xây dựng và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về thi đua, khen thưởng. 2/ Một số nội dung về tổ chức thi đua, danh hiệu thi đua, tiêu chuẩn danh hiệu thi đua. 3/ Những nội dung cơ bản về hình thức, đối tượng và tiêu chuẩn khen thưởng. 4/ Thẩm quyền quyết định trao tặng; Thủ tục, hồ sơ đề nghị khen thưởng; Quỹ thi đua, khen thưởng và hiện vật khen thưởng. Đồng thời, nhằm nâng cao chất lượng của đợt tập huấn này, tại Hội trường, Ban Tổ chức lớp và các học viên cũng tiến hành trao đổi kinh nghiệm trong hoạt động thực tiễn và giải đáp những khó khăn, bất cập, những vướng mắc trong công tác thi đua, khen thưởng đã nảy sinh trong thực tiễn.
 
Tại buổi khai mạc, đại diện Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, đồng chí Lê Trọng Cường, Giám đốc Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng đã nhấn mạnh mục đích, yêu cầu của việc tập huấn, bồi dưỡng theo tinh thần chỉ đạo của lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương đặt ra. Đó là phải chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác thi đua, khen thưởng hiện nay, vừa là yêu cầu cấp bách, vừa là công việc có ý nghĩa chiến lược, vừa trước mắt vừa lâu dài. Mặt khác, trong quá trình tổ chức thực hiện phải năng động, sáng tạo và vận dụng linh hoạt trong thực tiễn để thích ứng với những yêu cầu mới đang nảy sinh trong sự nghiệp đổi mới nói chung, cũng như trong quá trình thực hiện những nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ đặc thù của Ngành thi đua, khen thưởng nói riêng. Trong giai đoạn hiện nay, để đội ngũ cán bộ, công chức Ngành thi đua, khen thưởng có đủ năng lực thực tiễn, trình độ chuyên môn sâu, có bản lĩnh và bề dày kinh nghiệm, thì cần được chuyên nghiệp hóa về nghiệp vụ, nâng cao kỹ năng, tăng cường rèn luyện thông qua thực tiễn công tác thi đua, khen thưởng. Nếu không có đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác thi đua, khen thưởng giỏi, chuyên nghiệp thì không thể xây dựng một nền công vụ có chất lượng cao. Đây là nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá có tính chiến lược trước xu thế hội nhập, yếu tố quyết định thành bại của chủ trương đổi mới Ngành thi đua, khen thưởng của Đảng, Nhà nước ta trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.
 
Thời gian tập huấn sẽ được tiến hành trong 03 ngày (từ 09/9- 11/9/2015) theo đúng kế hoạch đề ra. Với sự phối hợp chặt chẽ của Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa, sự hợp tác có hiệu quả của Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh Thanh Hóa, tinh thần hồ hởi, phấn khởi của cán bộ, học viên, lớp tập huấn lần này sẽ đạt kết quả tốt đẹp./.
 
Lương Thị Tâm Uyên 
 
Quay lại | Lên đầu trang
Ý kiến của bạn
CAPTCHA image
Nhập vào mã ở trên
Gửi ý kiến Đóng lại