Trang chuyên đề   |   Y tế với cộng đồng                                                                                                          

Thái Nguyên: “Người người thi đua, ngành ngành thi đua”

10/20/2015 10:41:43 AM
Trang chuyên đề

(BTĐKT) - Với tinh thần “Đồng thuận cao, thi đua giỏi, về đích sớm”, các phong trào thi đua trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2010-2015 có những bước phát triển mạnh mẽ với nhiều nội dung và hình thức phong phú, toàn diện trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, mang lại những kết quả đáng tự hào.

 Các phong trào thi đua phát triển kinh tế tạo nên những bước phát triển đột phá: Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm 2011-2015 đạt 13,1%, vượt mục tiêu đề ra. Cơ cấu kinh tế: Công nghiệp - xây dựng 49,0%; dịch vụ 34,2%; nông, lâm nghiệp, thủy sản 16,9%. GDP bình quân đầu người năm 2015 ước đạt 46,4 triệu đồng, gấp 2,6 lần so với năm 2010. Công nghiệp có bước phát triển vượt bậc, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân 70,8%/năm. Giá trị xuất khẩu năm 2015 ước đạt 17,5 tỷ USD, gấp 177 lần so với năm 2010, tốc độ tăng bình quân đạt 182%/năm. Thu ngân sách hằng năm tăng khá; thu trong cân đối ngân sách nhà nước năm 2015 ước đạt 5.328 tỷ đồng, gấp 2,2 lần so với năm 2010, tăng bình quân 17,3%/năm Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản bình quân tăng 6,2%/năm, vượt mục tiêu kế hoạch đề ra. Cơ cấu kinh tế nội ngành nông nghiệp tiếp tục chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng ngành chăn nuôi. Cây chè được đầu tư, cải tạo, phát triển; bình quân hàng năm trồng mới và trồng cải tạo được 1.334 ha; năm 2015 sản lượng chè búp tươi ước đạt khoảng 200 nghìn tấn, tăng 9,1% so với năm 2010.

Đặc biệt, phong trào thi đua “Thái Nguyên chung sức xây dựng nông thôn mới” đã được các ngành, các cấp, các địa phương, đơn vị, doanh nghiệp, trường học và đông đảo các tầng lớp nhân dân trong toàn tỉnh hưởng ứng sôi nổi bằng những việc làm thiết thực. Phong trào “Xây dựng và phát triển hạ tầng giao thông” đã mang lại hiệu quả thiết thực trong xây dựng tiêu chí xây dựng đường giao thông nông thôn. Phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi” đã được triển khai rộng khắp, được nông dân trong tỉnh hưởng ứng: 14.307 hộ nông dân đạt “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi” cấp tỉnh; 23 nông dân được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 8 nông dân tiêu biểu xuất sắc được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba. Phong trào “Thái Nguyên chung sức xây dựng nông thôn mới” đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, tạo sự đồng thuận cao của nhân dân, có sự đồng hành của các doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn tỉnh. Đến nay, toàn tỉnh có 37 xã đạt chuẩn nông thôn mới, bằng 26% số xã (cao hơn bình quân chung của cả nước, vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra 6 %). Diện mạo khu vực nông thôn đang từng bước thay đổi theo h¬ướng hiện đại văn minh.
 
Ngoài ra, các lĩnh vực như: Văn hóa - xã hội, thông tin, tuyên truyền và an sinh xã hội, quốc phòng - an ninh cũng được đảm bảo. Từ các phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, “Tháng hành động vì trẻ em”, “Tháng vì người nghèo” “Ngày vì nạn nhân chất độc da cam”...  đã huy động được nguồn lực đóng góp của quần chúng nhân dân ủng hộ, giúp đỡ các đối tượng chính sách xã hội. Các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng đều được các cơ quan, doanh nghiệp nhận chăm sóc, phụng dưỡng suốt đời. Ng-ười khuyết tật, ngư¬ời cao tuổi, trẻ mồ côi được hưởng chế độ, chính sách tăng về số lư¬ợng (gấp 2 lần so với năm 2010) và chất lư¬ợng. Từ năm 2010 đến nay, Quỹ Đền ơn đáp nghĩa toàn tỉnh vận động được 28,7 tỷ đồng; vận động nhân dân ủng hộ giúp đỡ đồng bào bị thiên tai, người nhiễm chất độc da cam, người có hoàn cảnh khó khăn với số tiền 7,8 tỷ đồng.
 
Với tinh thần luôn hướng về cơ sở, dựa vào cơ sở và vì cơ sở, lấy dân làm gốc, các phong trào thi đua của tỉnh đã tập trung phát huy sức mạnh của mọi thành phần kinh tế ở mọi vùng, miền, với nhiều ngành, lĩnh vực; huy động sức người, sức của, sự  sáng tạo thi đua trong lao động sản xuất, sự cố gắng của các tầng lớp nhân dân. Kết quả của các phong trào thi đua tạo một sự bứt phá mạnh mẽ trong phát triển kinh tế, an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, đã củng cố niềm tin của dân với Đảng, góp phần xây dựng Thái Nguyên  ngày càng phát triển.
 
5 năm qua, Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo cấp uỷ Đảng, chính quyền các cấp, các ngành triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác TĐKT. Các phong trào thi đua có nhiều đổi mới, tăng cường được vai trò lãnh đạo của cấp uỷ Đảng, chính quyền, đặc  biệt là vai trò của người đứng đầu cơ quan đơn vị, có sự phối hợp chặt chẽ của các tổ chức đoàn thể. Phong trào thi đua yêu nước của tỉnh đã đi vào chiều sâu, có sức lan toả, được đông đảo các tầng lớp nhân dân hưởng ứng đã đem lại hiệu quả trên các lĩnh vực đời sống xã hội. Công tác khen thưởng đã đi vào nề nếp, đảm bảo đúng quy định của pháp luật, nâng cao chất lượng khen thưởng. Phong trào thi đua đã phát huy được sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và nhân dân trong tỉnh, tạo động lực thi đua hoàn thành các mục tiêu kinh tế - xã hội mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đã đề ra; kinh tế phát triển, văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ; quốc phòng được củng cố tăng cường; an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; đời sống nhân dân được cải thiện nâng lên rõ rệt, bộ mặt đô thị và nông thôn có nhiều đổi mới. 
 
 Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên vinh dự được đón nhận phần thưởng cao quý của Đảng và nhà nước: Huân chương Hồ Chí Minh; 3 năm gần đây liên tục được tặng cờ thi đua của Chính phủ. Năm 2013, 2014 được suy tôn là đơn vị xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua Cụm thi đua 7 tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc.
Hoài Thanh 
 
Quay lại | Lên đầu trang
Ý kiến của bạn
CAPTCHA image
Nhập vào mã ở trên
Gửi ý kiến Đóng lại