Trang chuyên đề   |   Y tế với cộng đồng                                                                                                          

Ninh Bình xây dựng nông thôn mới: Khó khăn, bất cập

Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) đã và đang được các địa phương trong tỉnh Ninh Bình triển khai tích cực, theo lộ trình và bước đi cụ thể. Giai đoạn 2011-2015 có 25 xã trong tổng số 120 xã của tỉnh triển khai làm trước và đến năm 2020 có 50% số xã thực hiện xây dựng NTM.

Hiệp Lợi: Từng bước xây dựng xã nông thôn mới

Không nằm trong danh sách 11 xã điểm được tỉnh chọn xây dựng nông thôn mới (NTM) đợt này, nhưng Đảng bộ, chính quyền xã Hiệp Lợi, TX.Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang đã quyết tâm đẩy mạnh việc tuyên truyền sâu rộng cho người dân hiểu để chung tay thực hiện các tiêu chí xã NTM.

Hải Phòng: Khó hoàn thành trong năm 2011 về xây dựng NTM

Thành phố đề ra mục tiêu trong năm 2011 phải hoàn thành công tác quy hoạch nông thôn mới (NTM), tại tất cả 143 xã. Nhưng đến nay, tiến độ triển khai quy hoạch xây dựng NTM tại nhiều địa phương rất chậm và khó có thể hoàn thành đúng tiến độ.

Hà Tĩnh: Thành quả bước đầu về xây dựng NTM

Thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, Ban Chấp hàng Đảng bộ tỉnh đã ra Nghị quyết 08-NQ/TU về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020, UBND tỉnh đã ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết và tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt.

Tân Dân: Phấn đấu xây dựng nông thôn mới

Xã Tân Dân, tỉnh Cà Mau được thành lập vào năm 2006 (tách ra từ xã Tân Duyệt). Trước kia giao thông đi lại đường thủy là chủ yếu, nhưng nay xã phát triển mạnh tuyến giao thông bộ, nối liền các ấp trên địa bàn, thuận tiện cho người dân đi lại.

Xây dựng nông thôn mới: Thay đổi nhận thức

Từ khi thực hiện xây dựng nông thôn mới (NTM) đến nay, nhiều xã trong tỉnh Bình Thuận đã có sự thay đổi nhất định. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt đã đạt được, thì vẫn còn nhiều hạn chế bộc lộ...

Yên Khánh tích cực triển khai xây dựng nông thôn mới

Thực hiện sự chỉ đạo của Trung ương, tỉnh, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình đã thành lập Ban chỉ đạo, 18/18 xã đã thành lập Ban quản lý cấp xã và tổ chức tập huấn cho cán bộ cấp huyện, xã về một số nội dung xây dựng nông thôn mới (NTM).

Đẩy mạnh chương trình xây dựng nông thôn mới ở huyện Yên Khánh

Sáng 17-8, đồng chí Bùi Văn Thắng, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó ban Thường trực Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới Tỉnh đã đi kiểm tra chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) ở huyện Yên Khánh.

Xây dựng nông thôn mới, lấy giao thông nông thôn làm khâu đột phá

Ngày 16/8/2011 đồng chí Huỳnh Văn Tí - Bí thư Tỉnh ủy đã đi kiểm tra tình hình xây dựng nông thôn mới tại các xã Hàm Trí, Hồng Sơn, Hàm Phú - huyện Hàm Thuận Bắc.

Thanh Hóa: Tháo gỡ khó khăn về quy hoạch xã nông thôn mới

Trong 19 tiêu chí của Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM) thì tiêu chí quy hoạch được xếp vào nhóm tiêu chí đầu tiên, qua đó cần triển khai trước một bước khi thực hiện quá trình xây dựng xã NTM.

Page 75 of 76First   Previous   67  68  69  70  71  72  73  74  [75]  76  Next   Last