Trang chuyên đề   |   Y tế với cộng đồng                                                                                                          

Trang chuyên đề

Hà Tĩnh: Thành quả bước đầu về xây dựng NTM

Thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, Ban Chấp hàng Đảng bộ tỉnh đã ra Nghị quyết 08-NQ/TU về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020, UBND tỉnh đã ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết và tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt.

Tân Dân: Phấn đấu xây dựng nông thôn mới

Xã Tân Dân, tỉnh Cà Mau được thành lập vào năm 2006 (tách ra từ xã Tân Duyệt). Trước kia giao thông đi lại đường thủy là chủ yếu, nhưng nay xã phát triển mạnh tuyến giao thông bộ, nối liền các ấp trên địa bàn, thuận tiện cho người dân đi lại.

Xây dựng nông thôn mới: Thay đổi nhận thức

Từ khi thực hiện xây dựng nông thôn mới (NTM) đến nay, nhiều xã trong tỉnh Bình Thuận đã có sự thay đổi nhất định. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt đã đạt được, thì vẫn còn nhiều hạn chế bộc lộ...

Yên Khánh tích cực triển khai xây dựng nông thôn mới

Thực hiện sự chỉ đạo của Trung ương, tỉnh, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình đã thành lập Ban chỉ đạo, 18/18 xã đã thành lập Ban quản lý cấp xã và tổ chức tập huấn cho cán bộ cấp huyện, xã về một số nội dung xây dựng nông thôn mới (NTM).

Đẩy mạnh chương trình xây dựng nông thôn mới ở huyện Yên Khánh

Sáng 17-8, đồng chí Bùi Văn Thắng, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó ban Thường trực Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới Tỉnh đã đi kiểm tra chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) ở huyện Yên Khánh.

Xây dựng nông thôn mới, lấy giao thông nông thôn làm khâu đột phá

Ngày 16/8/2011 đồng chí Huỳnh Văn Tí - Bí thư Tỉnh ủy đã đi kiểm tra tình hình xây dựng nông thôn mới tại các xã Hàm Trí, Hồng Sơn, Hàm Phú - huyện Hàm Thuận Bắc.

Thanh Hóa: Tháo gỡ khó khăn về quy hoạch xã nông thôn mới

Trong 19 tiêu chí của Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM) thì tiêu chí quy hoạch được xếp vào nhóm tiêu chí đầu tiên, qua đó cần triển khai trước một bước khi thực hiện quá trình xây dựng xã NTM.

Thanh Chăn sắp hoàn thành tiêu chí thứ 9 của đề án xây dựng nông thôn mới

Sau gần hai năm thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, xã Thanh Chăn (huyện Điện Biên) sắp hoàn thành 9/19 tiêu chí của đề án.

CÀ MAU: Nhiều hoạt động thiết thực xây dựng nông thôn mới

Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2011-2015, tỉnh Cà Mau có 24 xã đạt 19/19 tiêu chí NTM và có 42 xã đạt 12/19 tiêu chí xây dựng NTM. Theo đó, mục tiêu từ năm 2011-2013, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) tỉnh phấn đấu xóa dứt điểm không nhà tạm bợ, dột nát và đến năm 2014 có 60% ấp đạt trên 70% tiêu chí chuẩn văn hóa theo hướng NTM.

Công tác xây dựng nông thôn mới cần đi vào thực chất

Ngày 19-8, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Võ Thành Thống có buổi làm việc với UBND xã Thạnh Quới, huyện Vĩnh Thạnh về việc triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới (XDNTM).

Page 75 of 76First   Previous   67  68  69  70  71  72  73  74  [75]  76  Next   Last