Hội thảo “Đổi mới công tác thi đua – khen thưởng” trên địa bàn tỉnh Hà Giang

6/23/2014 9:40:29 AM
Tin HĐTĐKT Tỉnh, Bộ, Ngành

(BTĐKT)-Sáng ngày 20/6, Hội đồng Thi đua Khen thưởng tỉnh Hà Giang tổ chức Hội thảo về “đổi mới công tác Thi đua khen thưởng”. Đồng chí Đàm Văn Bông - Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng TĐKT tỉnh chủ trì hội thảo.

Đ/c Đàm Văn Bông - Chủ tịch Hội đồng TĐKT tỉnh chủ trì hội thảo.

Hội thảo được tổ chức nhằm kịp thời quán triệt tinh thần Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07 tháng 4 năm 2014 của Bộ Chính trị “về tiếp tục đổi mới công tác Thi đua khen thưởng”; thảo luận trao đổi làm rõ các nội dung cần đổi mới trong công tác Thi đua khen thưởng của tỉnh trong thời gian tới và những biện pháp, giải pháp để nâng cao chất lượng công tác Thi đua khen thưởng, khắc phục những hạn chế, vướng mắc trong thời gian qua; trên cơ sở các ý kiến tham gia đóng góp Hội đồng Thi đua khen thưởng tỉnh tham mưu xây dựng văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về đổi mới công tác Thi đua khen thưởng trong những năm tới.

Tham dự Hội thảo có các đồng chí thành viên Hội đồng Thi đua khen thưởng tỉnh, đại diện Thường trực UBND các huyện, thành phố, lãnh đạo một số Sở, Ngành, Đoàn thể, Hội đặc thù, Doanh nghiệp. 
 
 
Toàn cảnh hội thảo.
 
Qua nghe các ý kiến tham luận tại Hội thảo và tiếp nhận các ý kiến gửi tới Ban tổ chức Hội thảo, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng tỉnh đã hoan nghênh những ý kiến tham luận của các vị đại biểu và thống nhất một số quan điểm, giải pháp đổi mới công tác Thi đua khen thưởng trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới như sau:
 
Thứ nhất: Phải xác định việc thực hiện trách nhiệm của cấp ủy Đảng, đặc biệt là vai trò trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác lãnh chỉ đạo tổ chức các phong trào thi đua là một trong những tiêu chí thi đua và chấm điểm thi đua. Coi việc thực hiện công tác Thi đua khen thưởng là một tiêu chí đánh giá, xếp loại hàng năm đối với tổ chức, cá nhân.
 
Thứ hai: Mục tiêu thi đua không chỉ hướng tới các chỉ tiêu phát triển mà còn là tập trung giải quyết khắc phục những vấn đề còn yếu kém, hạn chế, những vấn đề dư luận xã hội đang quan tâm. 
 
Thứ ba: Tăng cường công tác kiểm tra đôn đốc thực hiện phong trào thi đua của lãnh đạo cấp trên, gắn việc kiểm tra thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội với kiểm tra kết quả thực hiện phong trào thi đua. Qua kiểm tra, lãnh đạo các cấp kịp thời biểu dương nêu gương các tập thể, cá nhân có thành tích ngay tại cơ sở.
 
Thứ tư:  Nâng cao trách nhiệm của lãnh đạo các cấp, của thành viên Hội đồng Thi đua khen thưởng, của các cơ quan thông tin tuyên truyền, của cơ quan Thi đua khen thưởng trong việc phát hiện, giới thiệu gương điển hình. Đồng thời đổi mới, đẩy mạnh công tác nhân rộng điển hình bằng cách: tổ chức giao lưu đối thoại trực tiếp với điển hình; đưa điển hình đến các cơ quan, đơn vị khác để báo cáo tuyên truyền thành tích;...vv.
 
Thứ năm: Các ngành, các cấp cần cụ thể hóa tiêu chí thi đua, hướng dẫn đánh giá kết quả thực hiện thi đua ở đơn vị cơ sở.
 
Thứ sáu: Cần chú trọng nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, bình xét khen thưởng phải thực chất, đảm bảo tiêu chí tiêu chuẩn khen thưởng; Quan tâm dành tỷ lệ % thỏa đáng trong khen thưởng cho đối tượng cơ sở, người lao động công tác trực tiếp, hộ gia đình; Đẩy mạnh cải cách hành chính trong thủ tục hồ sơ khen thưởng; Việc thực hiện quyền lợi ưu tiên đối với cá nhân được khen thưởng trong xét nâng lương trước thời hạn cần được hướng dẫn thực hiện thống nhất chung trên phạm vi toàn tỉnh; 
 
Thứ bảy: Quan tâm bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác Thi đua khen thưởng; việc bố trí cán bộ làm công tác thi đua phải lựa chọn người có tinh thần trách nhiệm, có năng lực tham mưu; cán bộ được giao làm công tác này dù là kiêm nhiệm cũng phải dành thời gian nghiên cứu, trau dồi kinh nghiệm, nâng cao nghiệp vụ Thi đua khen thưởng để tham mưu thực hiện tốt phong trào thi đua, công tác khen thưởng.
 
Thứ tám: Việc thực hiện chế độ thông tin báo cáo cũng phải được quy định là tiêu chí thi đua có như vậy mới kịp thời nắm bắt những thành tựu để tuyên dương, những khó khăn vướng mắc để có biện pháp khắc phục./.
 
Nguyễn Thanh Thủy
 
Quay lại | Lên đầu trang
Ý kiến của bạn
CAPTCHA image
Nhập vào mã ở trên
Gửi ý kiến Đóng lại