Hội nghị Điển hình tiên tiến Ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Tây Ninh

3/6/2015 2:55:10 PM
Thi đua cấp Tỉnh, Tp

(BTĐKT)-Vừa qua, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Tây Ninh tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến 5 năm, giai đoạn 2010 – 2015. Đến dự có đồng chí Nguyễn Thành Nam – Ủy viên Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh, Phó Trưởng ban Thi đua – Khen thưởng.

Trong 5 năm qua, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đã thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước do Chính phủ, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và UBND tỉnh phát động. 

Trong tổ chức thi đua, ngành luôn chú trọng khơi dậy những truyền thống tốt đẹp qua các thời kỳ để giáo dục, động viên, nêu gương cho các tập thể và cá nhân phấn đấu. Thực hiện tốt phong trào thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và “Tây Ninh chung sức xây dựng nông thôn mới”, tiếp tục thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”…Phát động đợt thi đua “Giải quyết nhanh, có chất lượng án tồn của năm trước chuyển sang quý I năm sau” đã góp phần đẩy nhanh tiến độ giải quyết án; chú trọng việc đổi mới và nâng cao hiệu quả quản lý, chỉ đạo, điều hành, áp dụng các sáng kiến, giải pháp của các cá nhân nhằm nâng cao chát lượng công tác. Kết quả qua các năm, các chỉ tiêu cơ bản của Ngành đề ra luôn đạt và vượt, nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp, hạn chế thấp nhất việc xảy ra oan, sai, tăng cường phát hiện vi phạm của các cơ quan tư pháp để kháng nghị, kiến nghị.
 
Do làm tốt công tác “gieo trồng”, nên Ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Tây Ninh đã “thu hoạch” được kết quả đáng khích lệ. Từ năm 2010 đến năm 2014, toàn ngành có 04 tập thể, 11 cá nhân được tặng Huân chương Lao động hạng ba; 09 tập thể, 13 cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 20 tập thể, 34 cá nhân nhận được Cờ Thi đua, Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua” của ngành; 62 tập thể, 256 cá nhân nhận Bằng khen của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và nhiều lượt tập thể, cá nhân nhận được Danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc”, “Chiến sĩ thi đua cơ sở” và Giấy khen, tiêu biểu như Văn phòng Tổng hợp; Phòng Thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm án hình sự; Phòng Tổ chức cán bộ; Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Tây Ninh, huyện Trảng Bàng, huyện Dương Minh Châu, huyện Hòa Thành…
 
Liên tục trong 05 năm, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đều đạt Danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc”, trong đó có 03 lần nhận Cờ Thi đua Ngành, nhận Huân chương Lao động hạng ba năm 2013 và Cờ Thi đua Chính phủ năm 2014. Trong phong trào thi đua Khối Nội chính, Viện đã 02 lần nhận Cờ “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua” và 02 Bằng khen của UBND tỉnh Tây Ninh.
 
Dịp này, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đã trao Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua ngành” cho 08 cá nhân; Bằng khen của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao cho 03 tập thể và 12 cá nhân.
 
Trong giai đoạn tiếp theo, Viện Kiểm sát nhân dân 02 cấp tỉnh Tây Ninh tập trung quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả các quy định của Đảng và Nhà nước, của Ngành về công tác thi đua, khen thưởng; thực hiện tốt các phong trào thi đua trên cơ sở bám sát nhiệm vụ trọng tâm của ngành, góp phần đổi mới công tác tư pháp; chủ động trong công tác phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình; chú trọng việc áp dụng các giải pháp, sáng kiến để nâng cao hiệu quả công tác và thực hiện tốt công tác tuyên truyền./.
 
Thái Thành 
 
Quay lại | Lên đầu trang
Ý kiến của bạn
CAPTCHA image
Nhập vào mã ở trên
Gửi ý kiến Đóng lại