Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương bổ nhiệm lãnh đạo, quản lý năm 2015

5/28/2015 2:44:52 PM
Tin Ban TĐKTTƯ

(BTĐKT)-Lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã tổ chức công bố, trao Quyết định số 66/QĐ-BTĐKT ngày 08/5/2015 của Trưởng ban, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương về việc bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý

 

Để tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy cho các vụ, đơn vị thuộc Ban TĐKTTW, ngày 27/5/2015, tại cuộc họp giao ban kiểm điểm, đánh giá công tác tháng 5, triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 6/2015 Lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã tổ chức công bố, trao Quyết định số 66/QĐ-BTĐKT ngày 08/5/2015 của Trưởng ban, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương về  việc bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và tặng hoa chúc mừng đối với: Ông Nguyễn Hữu Đoạt, Chuyên viên chính Vụ Nghiên cứu - Tổng hợp (Vụ I), giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ I kể từ ngày 15/5/2015.

Bùi Quang Đức

Quay lại | Lên đầu trang
Ý kiến của bạn
CAPTCHA image
Nhập vào mã ở trên
Gửi ý kiến Đóng lại
     
Bài cùng chuyên mục Xem thêm...