Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2010-2015

6/12/2015 5:23:46 PM
Tin Ban TĐKTTƯ

(BTĐKT) – Ngày 11/6, Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2010-2015. Đồng chí Trần Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương chủ trì Hội nghị.

 

 
Đồng chí Trần Thị Hà phát biểu tại Hội nghị.
 
Trong 5 năm qua, Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương (Ban) đã phát động nhiều phong trào thi đua, công tác khen thưởng và triển khai nhiệm vụ chính trị. Ban Chấp hành Đảng bộ đã ban hành Nghị quyết về “Nâng cao chất lượng công tác thẩm định hồ sơ đề nghị khen thưởng”  và ban hành quy định 03 chuẩn mực đạo đức đối với cán bộ, đảng viên Ban là: “Sáng tạo – Tận tụy – Gương mẫu” và duy trì phong trào “Kỷ cương – Trách nhiệm”. Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác đã tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của công chức, viên chức góp phần xây dựng đội ngũ đảng viên, công chức, viên chức, người lao động có phẩm chất đạo đức, chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tham mưu, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Thông qua các phong trào thi đua, công chức thuộc Ban đã nêu cao vai trò trách nhiệm, ý thức kỷ luật trong thực thi công vụ. Cụ thể, hưởng ứng các phong trào thi đua như: “Lao động giỏi”, “ Lao động sáng tạo”, Vì biển đảo quê hương”, “Trung thành, tận tụy, sáng tạo, gương mẫu”…
 
Ban đã tổ chức các phong trào thi đua và tích cực hưởng ứng các cuộc vận động của Đảng và Nhà nước góp phần quan trọng trong việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị như: Tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ phát động phong trào “Cả nước hướng tới 1.000 năm Thăng Long Hà Nội”, phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, ban hành Chỉ thị số 725/CT-TTg ngày 17/5/2011 về “Thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2011 và kế hoạch 5 năm (2011-2015) theo Nghị quyết ĐH Đảng toàn quốc lần thứ XI…
 
Ngoài ra, Ban đã nâng cao hiệu quả công tác quản lý về thi đua, khen thưởng; tham mưu xây dựng và đề nghị ban hành văn bản lãnh đạo của Đảng và văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng.
 
Kết quả công tác khen thưởng của Ban trong 5 năm qua, có 33 lượt tập thể  được công nhận “Tập thể lao động xuất sắc”, 01 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Bộ, 56 lượt cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”, 12 tập thể và cá nhân được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì, 06 tập thể, cá nhân được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba, 32 lượt tập thể, cá nhân được tặng thưởng Bằng khen cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương, 123 lượt tập thể, cá nhân được tặng thưởng Giấy khen của Trưởng ban…
 
Tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Thị Hà yêu cầu trong năm 2015 và 5 năm (2015-2020) phải thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm của Ban: Tổ chức  có hiệu quả Chỉ thị 34-Ct/T ngày 07/3/2014 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng” và Chỉ thị 35/CT-TTg ngày 19/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về “Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX và các ngày lễ lớn trong năm 2015”; tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật về thi đua, khen thưởng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền cổ vũ, động viên các tập thể, cá nhân tích cực tham gia các phong trào thi đua; nâng cao chất lượng công tác khen thưởng ở các cấp, các ngành. Khen kịp thời, chính xác đáp ứng yêu cầu chính trị, tăng cường phát hiện, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc đột xuất... 
 
Nhân dịp này, Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương đã biểu dương và khen thưởng thành tích của 04 tập thể, 06 cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước của Ban trong những năm qua và nhiều gương điển hình tiến tiến có thành tích xuất sắc khác.
 
 
 
 Hoài Thanh
 
Quay lại | Lên đầu trang
Ý kiến của bạn
CAPTCHA image
Nhập vào mã ở trên
Gửi ý kiến Đóng lại
     
Bài cùng chuyên mục Xem thêm...