Ban Thi đua - Khen thưởng TW lấy ý kiến nhân dân đối với tập thể, cá nhân đề nghị phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động

7/13/2015 8:43:42 AM
Ý kiến nhân dân

 Ban Thi đua - Khen thưởng TW tiến hành lấy ý kiến nhân dân đối với các tập thể, cá nhân đề nghị phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động.

Mọi ý kiến xin gửi về Vụ I, Ban Thi đua - Khen thưởng TW. Địa chỉ 103 Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội hoặc email: congthongtindientu@btdkttw.gov.vn

 

Quay lại | Lên đầu trang
Ý kiến của bạn
CAPTCHA image
Nhập vào mã ở trên
Gửi ý kiến Đóng lại