Quảng Ninh huy động hiệu quả sức dân trong xây dựng nông thôn mới

8/22/2016 4:47:52 PM
Xây dựng Nông thôn mới

BTĐKT - Từ ngày 11/8 - 12/8, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương tổ chức đoàn nghiên cứu, khảo sát nông thôn mới (NTM) tại tỉnh Quảng Ninh. Ông Phạm Huy Giang, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương làm trưởng đoàn.

 

       Đoàn công tác đã có buổi làm việc với lãnh đạo thị xã Quảng Yên, thị xã Đông Triều; khảo sát thực tế mô hình sản xuất rau an toàn, mô hình xây dựng đường giao thông nông thôn tại xã Tiền An (thị xã Quảng Yên); mô hình phát triển trang trại trồng cây na dai tại xã An Sinh, mô hình khu vui chơi giải trí Hà Lan, phường Mạo Khê (thị xã Đông Triều)...
 
 
Đoàn công tác làm việc tại thị xã Quảng Yên
          
           Thực hiện phong trào Cả nước chung sức xây dựng NTM, các xã, phường trên địa bàn thị xã Quảng Yên đã tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân nhận thức rõ vai trò chủ thể của mình trong xây dựng NTM, đóng góp công sức, tiền của, hiến đất, hiến kế, phát huy mọi nguồn lực xã hội tại địa phương. Tổng nguồn vốn huy động đầu tư thực hiện chương trình xây dựng NTM trong 5 năm là 2.238,76 tỷ đồng, trong đó, vốn huy động từ xã hội hóa là 157,599 tỷ đồng. Toàn thị xã đã có hơn 3.625 hộ hiến 213.273 m2 đất, 3.700 m tường rào, 207 chiếc cổng, hàng trăm công trình phụ, trên 6.000 cây ăn quả lâu năm..., trị giá quy thành tiền là trên 91 tỷ đồng. Sau 5 năm triển khai, toàn thị xã có 8/8 xã cơ bản đạt tiêu chí xã NTM. Quảng Yên phấn đấu đến năm 2020 có 8/8 xã đạt chuẩn 19/19 tiêu chí, 39/39 chỉ tiêu và phấn đấu thực hiện Xã nông thôn tiên tiến.
 
   
Ông Phạm Huy Giang phát biểu tại buổi làm việc với thị xã Đông Triều
 
           Tại thị xã Đông Triều (được Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết công nhận là thị xã vào ngày 11/03/2015), nghị quyết về xây dựng NTM đã được cụ thể hóa và đi vào thực tiễn cuộc sống, tạo sức mạnh tổng hợp trong phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Đến nay, thị xã Đông Triều có 19/19 xã, phường đạt chuẩn NTM. Trước đó, Đông Triều là huyện đầu tiên của miền Bắc và thứ 4 trong cả nước được công nhận Huyện đạt chuẩn NTM vào năm 2015. Tổng nguồn lực đầu tư trong nông nghiệp, nông thôn và xây dựng NTM giai đoạn 2011 - 2015 trên 28.509,6 tỷ đồng. Trong đó, các địa phương đã tập trung chỉ đạo, vận động được 3.550 hộ dân hiến trên 355.580 m2 đất, tháo dỡ 26.200 m2 tường bao, 1.580 m2 công trình phụ, chặt 12.698 cây ăn quả các loại, huy động được 65.590 ngày công tham gia xây dựng NTM. Hiện nay, Đông Triều đang tiếp tục đẩy mạnh công tác xã hội hóa để xây dựng nông thôn tiên tiến giai đoạn 2016 - 2020. Tuy nhiên, công tác xây dựng NTM tại Đông Triều còn gặp nhiều khó khăn: tiến độ trình phê duyệt phương án dồn điền đổi thửa vùng sản xuất tập trung, cánh đồng mẫu lớn chậm; khối lượng, nhu cầu kinh phí thực hiện nâng chất Bộ tiêu chí NTM lớn, trong khi kinh phí hỗ trợ của cấp trên bị cắt giảm qua từng năm nên một số mục tiêu tỷ lệ chưa đạt cao.
 
 Đoàn khảo sát mô hình trang trại trồng cây na dai tại xã An Sinh 
         Tại buổi làm việc, lãnh đạo các địa phương đã đề xuất với trung ương: sớm nghiên cứu, điều chỉnh Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng NTM theo hướng phù hợp với từng vùng, miền về tiêu chí chợ, trung tâm văn hóa xã...; tiếp tục có cơ chế, chính sách nhằm khuyến khích, hỗ trợ, thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn, tạo nên sự liên kết chặt chẽ giữa bốn nhà (nhà nước, nhà khoa học, nhà doanh nghiệp, nhà nông), giúp cho các chương trình xây dựng NTM được phát triển bền vững...
 
 
 Đoàn khảo sát mô hình sản xuất rau an toàn xã Tiền An
 
      Biểu dương, chúc mừng những kết quả đã đạt được trong xây dựng NTM, đồng thời, ghi nhận những ý kiến đề xuất, kiến nghị của các địa phương, ông Phạm Huy Giang nhấn mạnh: chuyến khảo sát này sẽ giúp các cán bộ, công chức, viên chức Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương tiếp cận với thực tiễn, nhận thức đầy đủ, toàn diện hơn về thực tế xây dựng NTM của địa phương, tạo cơ sở để tiếp tục tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ phát động triển khai giai đoạn 2 của phong trào Cả nước chung sức xây dựng NTM. 
       Ông Phạm Huy Giang đề nghị thời gian tới, các địa phương quan tâm xử lý nợ đọng trong xây dựng NTM, duy trì và kiện toàn hệ thống Văn phòng điều phối xây dựng NTM các cấp, xây dựng xã NTM kiểu mẫu trên cơ sở nâng cao chất lượng tiêu chí của xã đã đạt chuẩn NTM trong thời gian qua…
 
Phương Thanh
 
Quay lại | Lên đầu trang
Ý kiến của bạn
CAPTCHA image
Nhập vào mã ở trên
Gửi ý kiến Đóng lại