Cụm thi đua các tỉnh đồng bằng sông Hồng ký kết giao ước thi đua năm 2017

2/22/2017 3:02:24 PM
Tin HĐTĐKT Tỉnh, Bộ, Ngành

BTĐKT – Ngày 17/2 tại Vĩnh Phúc, Cụm thi đua các tỉnh đồng bằng sông Hồng đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2016 và ký kết giao ước thi đua năm 2017. Tới dự có: Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh; Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương Trần Thị Hà.

 Báo cáo tại hội nghị chỉ ra, năm 2016, công tác thi đua - khen thưởng của Cụm thi đua đồng bằng sông Hồng tiếp tục được đổi mới, nâng cao chất lượng theo hướng ngày càng hiệu quả, thiết thực, thực sự trở thành động lực thúc đẩy các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Các phong trào thi đua năm 2016 của Cụm tập trung vào nhiệm vụ phát triển kinh tế văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng. Nổi bật lên là phong trào “Thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi”, “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Năng suất, chất lượng, hiệu quả cao”; “Chất lượng cao, hao phí ít”, “Phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật”, “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, “Vì sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông thôn”, “Chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Hiến đất làm đường, giải phóng mặt bằng”, “Thi đua sản xuất theo mô hình cánh đồng mẫu lớn”, mô hình sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung; mô hình “Một cửa liên thông”, “Một cửa điện tử hiện đại”, trung tâm hành chính công;  Thi đua chào mừng 20 năm tái lập tỉnh… Qua đó đã góp phần thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển kinh tế của các tỉnh đề ra.
 
Đại diện các tỉnh trong Cụm thi đua đồng bằng Sông Hồng ký giao ước thi đua năm 2017
 Các phong trào thi đua đã góp phần làm gia tăng tốc độ tăng trưởng kinh tế của các tỉnh trong cụm, cao hơn so với mặt bằng chung của cả nước (bình quân cả nước tăng 6,3 - 6,5%): Hà Nam tăng 11,62%, Thái Bình tăng 10,12%, Quảng Ninh tăng 10,1%, Bắc Ninh tăng 9%, Vĩnh Phúc tăng 8,56%, Hưng Yên tăng 8,1%, Hải Dương tăng 7,9 %, Ninh Bình tăng 7,76%, Nam Định tăng 7%. Sản xuất công nghiệp các tỉnh có xu hướng phục hồi; các ngành dịch vụ tập trung đảm bảo cung cấp hàng hóa và ổn định giá cả thị trường, cơ bản đáp ứng được yêu cầu sản xuất và tiêu dùng của người dân; tổng thu ngân sách Nhà nước cả năm trên địa bàn các tỉnh đạt mức cao.
Đặc biệt, trong phong trào xây dựng nông thôn mới được các tỉnh quan tâm đẩy mạnh và nhận được sự ủng hộ, đồng thuận cao của mọi tầng lớp nhân dân. Đến nay, chương trình xây dựng nông thôn mới đạt được những kết quả đáng khích lệ: tỉnh Vĩnh Phúc có 92/112 xã đạt chuẩn (82,1%), có 2 huyện Yên Lạc, Bình Xuyên được công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Tỉnh Bắc Ninh có 35/97 xã đạt chuẩn. Tỉnh Hà Nam có 59/116 xã đạt chuẩn. Tỉnh Thái Bình 164/263 xã đạt chuẩn và 1 huyện. tỉnh Hải Dương có 1 huyện và 59/65 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Nam Định có 152/209 xã đạt chuẩn; Ninh Bình có 60/123 xã và 1 huyện đạt chuẩn; Quảng Ninh toàn tỉnh có 23/86 xã đạt chuẩn, 3 huyện, thị xã, thành phố đạt tiêu chí nông thôn mới, trong đó Cô Tô là huyện đảo đầu tiên trong cả nước được công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới. 
Công tác khen thưởng được các tỉnh quan tâm đúng mức, kịp thời và có tác dụng nêu gương. Tỷ lệ khen người lao động trực tiếp được nâng lên, bước đầu đã có nhiều tỉnh quan tâm đến khen theo hướng “Phát hiện”; qua đó kịp thời động viên, khích lệ các tập thể, cá nhân, mọi tầng lớp nhân dân khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm của năm 2016 tại địa phương. 
Tại hội nghị, tỉnh Vĩnh Phúc đã được tặng Cờ dẫn đầu phong trào thi đua năm 2016; Quảng Ninh và Hà Nam được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì có nhiều thành tích trong phong trào thi đua và công tác khen thưởng năm 2016. Tỉnh Ninh Bình được các thành viên trong Cụm thi đua bầu làm Cụm trưởng cụm thi đua năm 2017; hai Cụm phó cụm thi đua đồng bằng sông Hồng là Hải Phòng và Quảng Ninh.
Cũng tại hội nghị, đại diện 9 tỉnh trong Cụm thi đua đồng bằng sông Hồng đã ký kết giao ước thi đua năm 2017 với quyết tâm thi đua đoàn kết, trao đổi, học tập kinh nghiệm, sáng tạo, chủ động đổi mới, phát huy tiềm năng, thế mạnh của từng địa phương, góp phần đẩy mạnh các phong trào thi đua trong cụm và trong cả nước. 
Khánh Huyền
 
Quay lại | Lên đầu trang
Ý kiến của bạn
CAPTCHA image
Nhập vào mã ở trên
Gửi ý kiến Đóng lại