Phát huy vai trò công tác thi đua khen thưởng trong phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã

3/6/2017 9:56:11 AM
Tin HĐTĐKT Tỉnh, Bộ, Ngành

BTĐKT - Ngày 3/3, tại Hà Nội, Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tổ chức Lễ ký kết chương trình phối hợp phát huy vai trò công tác thi đua khen thưởng tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã giai đoạn 2017 - 2022. Tới dự có: Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương Trần Thị Hà, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam Võ Kim Cự.

 
Đây là hoạt động nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò và tác dụng của công tác thi đua, khen thưởng trong hệ thống Liên minh Hợp tác xã Việt Nam và khu vực kinh tế hợp tác xã,  đưa công tác thi đua khen thưởng thật sự trở thành động lực, nguồn lực và là công cụ để phát triển kinh tế hợp tác, nòng cốt là hợp tác xã. Qua đó, phát huy sức mạnh của cán bộ,  thành viên và người lao động trong các hợp tác xã tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước; kịp thời phát hiện,  biểu dương,  khen thưởng các hợp tác xã và người lao động tiêu biểu. 
 
Thứ trưởng Bộ Nội vụ,  Trưởng ban Ban Thi đua Khen thưởngTrung ương Trần Thị Hà và Chủ tịch Liên Minh Hợp tác xã Việt Nam Võ Kim Cự đại diện hai cơ quan ký vào bản cam kết.
Theo đó,  trong giai đoạn 2017 – 2022, Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương và Liên minh Hợp tác xã Việt Nam sẽ phối hợp tuyên truyền và nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò động lực của công tác thi đua, khen thưởng trong cán bộ, thành viên và người lao động trong các hợp tác xã thông qua các cơ quan truyền thông của hai đơn vị: Tạp chí Thi đua Khen thưởng, Cổng thông tin Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương; Trung tâm thông tin của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Thời báo Kinh doanh, các báo, tạp chí của ngành, địa phương…
Đồng thời, hai bên sẽ phối hợp tổ chức các phong trào thi đua yêu nước và đẩy mạnh phong trào thi đua "Đoàn kết,  sáng tạo,  nâng cao hiêu quả hoạt động của các hợp tác xã,  Liên hiệp hợp tác xã,  Liên minh hợp tác xã các cấp, góp phần xây dựng nông thôn mới" trong cán bộ,  thành viên và người lao động trong các hợp tác xã. Trong đó, định kỳ sẽ phối hợp tổ chức các đoàn kiểm tra, giám sát, nghiên cứu thực tế, trao đổi kinh nghiệm, giới thiệu cách làm hay, mô hình sản xuất kinh doanh hiệu quả, các hợp tác xã điển hình gắn với chuỗi giá trị hàng hóa quy mô lớn có sức lan tỏa cao. 
Song song với đó, hai bên sẽ phối hợp tăng cường và đẩy mạnh công tác phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến bằng các loại hình phong phú,  thích hợp. Cụ thể, tăng cường phối hợp nghiên cứu triển khai các hình thức tôn vinh những tập thể, cá nhân có nhiều thành tích đóng góp vào sự nghiệp phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã. Trong đó, quan tâm đến động viên, khen thưởng những người lao động trực tiếp là thành viên, người lao động trong các hợp tác xã, Liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác và các tập thể nhỏ. Hàng năm, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam giới thiệu và nhân rộng được từ 10 - 15 hợp tác xã kiểu mới, 15 - 20 cá nhân tiêu biểu trong các hợp tác xã… Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương sẽ hướng dẫn, theo dõi hồ sơ, thủ tục, thẩm định xét trình khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua.
Chương trình phối hợp sẽ được triển khai trong toàn hệ thống Ban Thi đua khen thưởng và Liên minh Hợp tác xã các tỉnh, thành phố trên cả nước. Hàng năm, hai cơ quan sẽ tổ chức sơ kết, đánh giá tình hình thực hiện chương trình phối hợp theo yêu cầu, nhiệm vụ được giao. Dự kiến, chương trình sẽ được tổng kết vào năm 2022.
Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo của Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương và Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đã ký ký kết chương trình phối hợp phát huy vai trò công tác thi đua khen thưởng tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế hợp tác,  hợp tác xã giai đoạn 2017 – 2022. 
Như Huyền
 
 
 
 
Quay lại | Lên đầu trang
Ý kiến của bạn
CAPTCHA image
Nhập vào mã ở trên
Gửi ý kiến Đóng lại