Lễ tuyên dương 80 chi bộ tiêu biểu

3/27/2017 3:27:10 PM
Tin HĐTĐKT Tỉnh, Bộ, Ngành

BTĐKT - Ngày 26/3, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã tổ chức Lễ tuyên dương 80 chi bộ tiêu biểu nhân kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (11/4/2007 – 11/4/2017). Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Ban Tổ chức Trung ương dự và phát biểu ý kiến.

 Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương ngày nay được thành lập theo Quyết định số 47-QĐ/TW ngày 11/4/2007 của Bộ Chính trị (khóa X). Hiện nay, Đảng bộ Khối bao gồm 63 tổ chức đảng trực thuộc với trên 6,5 vạn đảng viên, trên 900 tổ chức cơ sở đảng và gần 5.500 chi bộ. Đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng bộ Khối có trình độ cao về chuyên môn, lý luận chính trị; có nhiều kinh nghiệm hoạt động thực tiễn; tiếp cận nhanh với những chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước; tham mưu hoạch định chính sách ở tầm vĩ mô và trực tiếp tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Nhiều đồng chí giữ cương vị lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước. Hoạt động của các tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Khối có ảnh hưởng lớn, tác động trực tiếp đến chất lượng, hiệu quả hoạt động của cả hệ thống chính trị và sự phát triển của đất nước.

Từ khi thành lập đến nay, Đảng bộ Khối luôn coi trọng công tác xây dựng Đảng, xác định để xây dựng được Đảng bộ Khối trong sạch, vững mạnh, trước hết phải bắt đầu từ xây dựng chi bộ  trong sạch, vững mạnh. Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối khóa XI, XII đã tập trung đầu tư, tìm nhiều giải pháp nhằm triển khai, thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, nhất là việc triển khai và thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương (khóa X) về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.
Nhiều chi bộ đã tích cực đổi mới phương thức hoạt động, đẩy mạnh toàn diện các mặt công tác xây dựng Đảng và đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Có không ít chi bộ đã chủ động xây dựng các kế hoạch cụ thể, triển khai các biện pháp phù hợp, tập trung đổi mới cách thức tổ chức sinh hoạt chi bộ, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đảng viên, thực hiện quản lý đảng viên gắn với việc hoàn thành công tác chuyên môn, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đẩy mạnh công tác tự phê bình và phê bình gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Trong phong trào đó đã xuất hiện nhiều chi bộ tiêu biểu, nhiều tấm gương điển hình có những thành tích và có sự đóng góp đáng ghi nhận vào những thành tích chung của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương.
 
 Lễ tuyên dương 80 chi bộ tiêu biểu
Phát biểu tại buổi lễ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính ghi nhận và biểu dương những thành tích của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương đã đạt được trong thời gian qua, biểu dương 80 chi bộ tiêu biểu được tuyên dương lần này.
Để tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Khối góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, đồng chí Phạm Minh Chính đề nghị thời gian tới, Đảng bộ Khối tiếp tục nâng cao nhận thức của cấp ủy các cấp và đảng viên về yêu cầu cấp thiết của việc nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ. Muốn vậy, Đảng bộ Khối phải chú ý nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của chi bộ cơ sở và nhất là trách nhiệm của người đứng đầu, giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng về chính trị, tư tưởng, trong sáng về đạo đức, lối sống, thống nhất về ý chí và hành động, chặt chẽ về tổ chức và vì nhân dân phục vụ. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về xây dựng chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong tình hiện nay.
Cùng với đó, Đảng bộ Khối và các Đảng bộ trực thuộc tiếp tục làm tốt công tác khen thưởng, xây dựng mô hình chi bộ tiêu biểu để nhân rộng ra toàn Đảng bộ. Trưởng ban Ban Tổ chức Trung ương gợi ý, từ các chi bộ được tuyên dương, Đảng bộ Khối sớm xây dựng mô hình chi bộ tiêu biểu của Đảng bộ làm cơ sở để các cấp ủy lãnh đạo xây dựng, củng cố các chi bộ trong toàn Đảng bộ; chi bộ phải động viên, khơi dậy được tinh thần lao động, sáng tạo của cán bộ, đảng viên. Cán bộ, đảng viên ở các cơ quan Trung ương rất cần sự sáng tạo, phong cách làm việc khoa học và hiểu biết sâu sắc thực tiễn trong thực hiện nhiệm vụ được giao.
Cho rằng, đội ngũ chi ủy viên, nhất là bí thư chi bộ có vai trò hết sức quan trọng trong xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh, đồng chí Phạm Minh Chính đề nghị, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương cần sớm đề ra các nhiệm vụ, giải  pháp để xây dựng đội ngũ bí thư chi bộ, chi ủy viên thực sự là những hạt nhân lãnh đạo tại các chi bộ. Cùng với biểu dương, tôn vinh những chi bộ tiêu biểu, các cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng để kịp thời phát hiện, có giải pháp củng cố các chi bộ yếu kém; giáo dục, giúp đỡ những đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ. Đồng thời, xử lý nghiêm minh đối với những cán bộ, đảng viên vi phạm, góp phần xây dựng các tổ chức đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thực sự tiên phong, gương mẫu, hoàn thành các nhiệm vụ hết sức nặng nề của các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội ở Trung ương.
Như Huyền
 

 

Quay lại | Lên đầu trang
Ý kiến của bạn
CAPTCHA image
Nhập vào mã ở trên
Gửi ý kiến Đóng lại