Cụm thi đua các tỉnh Tây Nam bộ ký kết giao ước thi đua năm 2017

3/29/2017 3:19:18 PM
Tin HĐTĐKT Tỉnh, Bộ, Ngành

BTĐKT - Ngày 27/3, tại tỉnh An Giang, Cụm thi đua các tỉnh Tây Nam bộ (bao gồm 12 tỉnh) tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện giao ước thi đua năm 2016 và ký kết giao ước thi đua năm 2017. Tới dự có: Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương Đặng Thị Ngọc Thịnh; Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương Trần Thị Hà.

 Năm 2016, dù gặp nhiều khó khăn, thách thức bởi diễn biến phức tạp của thời tiết, biến đổi khí hậu; hạn mặn xâm nhập nhanh, sâu, kéo dài làm ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất nông nghiệp và đời sống nhân dân trên địa bàn; các tỉnh Tây Nam Bộ đã nỗ lực thi đua, hoàn thành tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Ủy ban nhân dân các tỉnh Tây Nam Bộ đã tích cực đẩy mạnh triển khai các phong trào thi đua thường xuyên, thi đua theo đợt, thi đua theo chuyên đề với tinh thần “Càng khó khăn, càng phải thi đua”. Đồng thời chủ động đổi mới các nội dung thi đua, bám sát các nhiệm vụ kinh tế - xã hội của địa phương. Trong đó nổi bật là các phong trào thi đua Sản xuất kinh doanh giỏi, Lao động giỏi, Lao động sáng tạo, Chất lượng cao - hao phí ít, Thi đua xây dựng cánh đồng mẫu lớn…

 
Toàn cảnh Hội nghị
 Trong năm 2016, phát triển kinh tế - xã hội của 12 tỉnh Tây Nam Bộ tiếp tục có sự chuyển biến tích cực, phát triển khá toàn diện các lĩnh vực, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch cụ thể như: Bình quân GRDP toàn cụm đạt 6,68% cao hơn bình quân cả nước; tổng thu ngân sách năm 2016 của Cụm đạt 114,16% kế hoạch, kim ngạch xuất khẩu đạt 12.645,61 triệu USD, tăng 11,54% so với năm 2015; tổng vốn đầu tư toàn xã hội 228.541 tỷ đồng; giải quyết việc làm cho 326.110 lao động, đạt 112,4% so kế hoạch, tăng 6,26% so với năm 2015; công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được tăng cường, các Chương trình mục tiêu quốc gia về y tế, dạy nghề, giải quyết việc làm, an sinh xã hội thực hiện đạt mục tiêu đề ra, thực hiện tốt các chính sách về an sinh xã hội, giảm nghèo; an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.
 
Tỉnh Vĩnh Long được suy tôn là Trưởng Cụm thi đua các tỉnh Tây Nam Bộ năm 2017.
Công tác thi đua, khen thưởng của Cụm đã có sự chuyển biến tích cực, có nhiều đổi mới, sáng tạo trong tổ chức phong trào thi đua; khen thưởng được thực hiện kịp thời, chất lượng được nâng lên rõ nét, quan tâm khen thưởng những tập thể nhỏ, cá nhân trực tiếp lao động sản xuất, công tác. Việc xét phong tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng” được tập trung thực hiện và đạt được kết quả tốt. Các tỉnh chú trọng đến hình thức khen thưởng thuộc thẩm quyền để khen thưởng, kịp thời khích lệ động viên cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua, nhất là trong lao động, sản xuất; đồng thời quan tâm hơn khen thưởng chuyên đề, đột xuất.
Công tác tuyên truyền chính sách pháp luật về thi đua, khen thưởng, biểu dương, nhân rộng điển hình tiên tiến được các tỉnh quan tâm thực hiện tạo được sự chuyển biến tích cực. Cơ quan làm công tác thi đua, khen thưởng của các tỉnh có sự chủ động phối hợp chặt chẽ với cơ quan thông tin - truyền thông thực hiện tốt công tác tuyên truyền về thi đua, khen thưởng trên địa bàn.  Bộ máy và cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng được củng cố, kiện toàn và ổn định. Nhiều gương điển hình tiên tiến và các mô hình mới, cách làm hay được phát hiện, biểu dương kịp thời và nhân rộng.
Thông qua phong trào thi đua và kết quả chấm điểm của các tỉnh Tây Nam Bộ năm 2016, tỉnh Long An và tỉnh An Giang được đề nghị tặng Cờ thi đua của Chính phủ; tỉnh Kiên Giang và tỉnh Bến Tre được đề nghị tặng Bằng khen Thủ tướng Chính phủ.
Để phong trào thi đua yêu nước góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 và Kế hoạch 5 năm (2016 - 2020), tại hội nghị, 12 tỉnh Tây Nam Bộ đã ký kết giao ước thi đua năm 2017.
Hội nghị suy tôn tỉnh Vĩnh Long là Trưởng Cụm thi đua các tỉnh Tây Nam Bộ năm 2017.
Như Huyền
 
 
 
Quay lại | Lên đầu trang
Ý kiến của bạn
CAPTCHA image
Nhập vào mã ở trên
Gửi ý kiến Đóng lại