Phong trào thi đua là động lực phát triển của 7 tỉnh miền núi biên giới phía Bắc năm 2017

3/29/2017 3:23:10 PM
Tin HĐTĐKT Tỉnh, Bộ, Ngành

BTĐKT - Năm 2016 phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng của Cụm thi đua 7 tỉnh miền núi biên giới phía Bắc ( bao gồm Lào Cai, Lạng Sơn, Sơn La, Hà Giang, Lai Châu, Cao Bằng, Điện Biên) đã có nhiều chuyển biến tích cực, phát triển cả về chiều rộng và chiều sâu, đều khắp trên tất cả các lĩnh vực; góp phần không nhỏ trong việc phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh, chính trị, trật tự xã hội.

Ngay từ đầu năm 2016, các tỉnh trong Cụm đã ban hành nhiều văn bản, chỉ thị, kế hoạch để chỉ đạo tổ chức các phong trào thi đua và công tác khen thưởng; 6/7 tỉnh có quy chế của Hội đồng sáng kiến cấp tỉnh và hướng dẫn hoạt động của Hội đồng sáng kiến các cấp.

Hưởng ứng tích cực các phong trào thi đua do Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Thủ tướng Chính phủ phát động nhằm phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; các tỉnh trong Cụm đã phát động nhiều phong trào thi đua gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị và việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh, xây dựng nông thôn mới. 7/7 tỉnh tổ chức phát động phong trào thi đua “Hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016, thi đua thực hiện thắng lợi cuộc bầu cử đại biểu quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021”. Nét mới trong các phong trào thi đua năm 2016 của Cụm đó là, qua việc tổ chức các phong trào thi đua, vai trò của cấp ủy được thể hiện ngày càng rõ nét, mục tiêu thi đua cụ thể, việc sơ, tổng kết phong trào thi đua kịp thời gắn với biểu dương, khen thưởng các điển hình, mô hình tiên tiến, vì vậy đã động viên các tầng lớp nhân dân ra sức thi đua đạt thành tích cao nhất.
 
7 tỉnh miền núi biên giới phía Bắc năm 2017 ký kết giao ước thi đua năm 2017
Bên cạnh các phong trào thi đua thường xuyên, phong trào thi đua do Trung ương phát động: Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới, Lao động giỏi, Lao động sáng tạo, Hiến máu nhân đạo, Cựu chiến binh giúp nhau làm kinh tế giỏi…các tỉnh trong Cụm đã tổ chức phát động nhiều phong trào thi đua tiêu biểu: Lào Cai chung sức xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững; Thi đua thực hiện 8 lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Hà Giang; Thi đua trồng cây vụ đông; Lai Châu thi đua cùng các điển hình tiên tiến; Cao Bằng với phong trào quần chúng tham gia tự quản đường biên, mốc giới và an ninh trật tự xóm khu vực biên giới….Các phong trào thi đua đã đóng góp tích cực vào việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm của từng địa phương, góp phần duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an ninh quốc phòng và trật tự an toàn xã hội năm 2016. Cụ thể, tổng thu ngân sách các tỉnh trong Cụm đều tăng so với năm 2015, trong đó Lào Cai đạt 6.240,86 tỷ đồng; Sơn La đạt 4.006 tỷ đồng, đạt 103% kế hoạch, Cao Bằng đạt 1.386 tỷ đồng đạt 143% kế hoạch…
 
Đặc biệt, phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” được các tỉnh quan tâm chỉ đạo tổ chức thực hiện với nhiều nội dung và hình thức phong phú: lồng ghép chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới với chương trình giảm nghèo bền vững và xây dựng tiêu chí “Thôn nông thôn mới” và  “Thôn kiểu mẫu” của tỉnh Lào Cai; tổ chức các phong trào thi đua đặc thù “Nhóm tiết kiệm vay vốn thôn bản”, “Tình nghĩa quê hương chung sức xây dựng nông thôn mới” của tỉnh Hà Giang; công trình “Thắp sáng đường thôn”, trao học bổng cho các em học sinh nghèo vượt khó của tỉnh Lạng Sơn… Năm 2016, UBND các tỉnh đã tổng kết phong trào Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới giai đoạn 1 để rút kinh nghiệm và nhân rộng trong giai đoạn 2016 – 2020.
Công tác khen thưởng của Cụm có nhiều khởi sắc, chất lượng được nâng cao, quan tâm khen thưởng cho các tập thể nhỏ và những người trực tiếp lao động sản xuất. Năm 2016, 247 tập thể và 562 cá nhân thuộc các tỉnh trong Cụm thi đua đã được Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ khen thưởng. UBND các tỉnh đã quyết định khen thưởng cho 8.169 tập thể và 11.468 cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua.
Công tác xây dựng và nhân điển hình tiên tiến được các tỉnh trong Cụm xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong đổi mới phương pháp tổ chức chỉ đạo các phong trào thi đua yêu nước. Các tỉnh đã chú trọng thực hiện có hiệu quả cả 4 khâu: phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến. Tập trung chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng đẩy mạnh và đổi mới hơn công tác tuyên truyền, trong đó đặc biệt chú trọng công tác phát hiện, nêu gương, nhất là các điển hình ở cơ sở.
Ghi nhận những nỗ lực của các tỉnh trong Cụm thi đua, tỉnh Lạng Sơn được đề nghị tặng Cờ thi đua của Chính phủ; tỉnh Lào Cai được  đề nghị tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ đồng thời được suy tôn là Trưởng Cụm thi đua 7 tỉnh miền núi biên giới phía Bắc năm 2017.
Phát huy truyền thống thi đua yêu nước và tinh thần đoàn kết, Cụm thi đua 7 tỉnh miền núi biên giới phía Bắc đã ký kết giao ước thi đua năm 2017 với quyết tâm đưa phong trào thi đua thực sự là động lực giúp các địa phương phát huy sức sáng tạo của toàn dân, toàn quân, tạo bước tiến mới, góp phần xây dựng từng tỉnh ngày một giàu đẹp, văn minh.
Như Huyền
 
 
Quay lại | Lên đầu trang
Ý kiến của bạn
CAPTCHA image
Nhập vào mã ở trên
Gửi ý kiến Đóng lại