Khối thi đua VI tỉnh Cà Mau tổ chức Lễ ký kết phát động phong trào thi đua năm 2017

7/17/2017 4:14:49 PM
Tin HĐTĐKT Tỉnh, Bộ, Ngành

Ngày 7/7, Khối thi đua VI tỉnh Cà Mau tổ chức kễ ký kết phát động phong trào thi đua năm 2017. Khối thi đua VI gồm 7 đơn vị: Báo Cà Mau, trường Cao đẳng Y tế Cà Mau, trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau, Báo ảnh Đất Mũi, Đài Phát thanh - Truyền hình Cà Mau, trường Chính trị tỉnh Cà Mau và trường Cao đẳng Nghề Việt Nam – Hàn Quốc Cà Mau. Báo Cà Mau tổ chức lễ ký kết đồng thời là Khối trưởng Khối thi đua VI tỉnh Cà Mau

  Các đơn vị ký kết phong trào thi đua

Năm nội dung phong trào thi đua năm 2017 được khối thông qua và ký kết triển khai thực hiện gồm: thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao; thực hiện các chỉ tiêu về văn hóa – xã hội, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, an toàn giao thông, đền ơn đáp nghĩa; thực hiện công tác cải cách hành chính, tin học hóa hành chính, thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng; thi đua đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chấp hành chủ trương, nghị quyết của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh và thực hiện quy chế dân chủ sơ sở; tổ chức triển khai thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng, có phong trào thi đua thường xuyên, thiết thực và hiệu quả.
5 nội dung trên được thủ trưởng các cơ quan, các đơn vị thuộc Khối thi đua VI căn cứ xây dựng kế hoạch phát động phong trào thi đua cụ thể, phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, thu hút tất cả cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tham gia, tạo động lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong 6 tháng cuối năm 2017.
Minh An
 
Quay lại | Lên đầu trang
Ý kiến của bạn
CAPTCHA image
Nhập vào mã ở trên
Gửi ý kiến Đóng lại