Cụm thi đua 5 thành phố trực thuộc Trung ương sơ kết thi đua 6 tháng đầu năm

8/1/2017 3:31:45 PM
Tin HĐTĐKT Tỉnh, Bộ, Ngành

BTĐKT - Vừa qua, tại Hải Phòng, Cụm thi đua 5 thành phố trực thuộc Trung ương gồm Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện giao ước thi đua 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017. Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương, Thứ trưởng Bộ Nội Vụ, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương Trần Thị Hà dự và phát biểu.

 Năm 2017, trong điều kiện tình hình kinh tế trong nước đã có chuyển biến tích cực, nhưng còn tiềm ẩn những diễn biến khó lường, là năm thứ 2 các thành phố triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thư XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 – 2020 của các thành phố. Ngay từ đầu năm các thành phố trực thuộc Trung ương đã triển khai đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước do Thủ tướng chính phủ phát động. Mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng được sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền, sự hưởng ứng tích cực của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể quần chúng, các địa phương trong cả nước nói chung và 5 thành phố trực thuộc Trung ương nói riêng đã nỗ lực vượt qua, tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua, phấn đấu đạt được nhiều kết quả quan trọng trong kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng.

6 tháng đầu năm 2017, UBND các thành phố trong Cụm đã quan tâm và trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo công tác thi đua khen thưởng. Hoạt động của Hội đồng Thi đua Khen thưởng các cấp đã và đang ngày càng được nâng cao chất lượng, thể hiện rõ hơn vai trò, trách nhiệm là cơ quan tham mưu, tư vấn cho cấp ủy Đảng, chính quyền về công tác thi đua, khen thưởng của địa phương, đơn vị. Tổ chức bộ máy làm công tác thi đua khen thưởng được quan tâm củng cố, kiện toàn.
 
Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Thứ trưởng Bộ Nội Vụ, Trưởng ban Ban Thi đua khen thưởng Trung ương Trần Thị Hà phát biểu tại Hội nghị.
 
5 thành phố đã triển khai hiệu quả các phong trào thi đua gắn liền với thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh năm 2017. Tiêu biểu là các phong trào “Người tốt, việc tốt”, “Sáng kiến sáng tạo Thủ đô”, “Người Hà Nội thanh lịch, văn minh”, “Năm trật tự văn minh đô thị” của TP Hà Nội; phong trào “Vì biển đảo quê hương – vì tuyến đầu Tổ quốc”, “Giữ gìn trật tự an toàn giao thông” của TP Hồ Chí Minh; phong trào “Thành phố 4 An” của Đà Nẵng; “Tăng cường kỷ cương thu, chi ngân sách nhà nước – cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh” của TP Hải Phòng; “Đẩy mạnh thu hút đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế” của TP Cần Thơ…
5 thành phố đã triển khai đồng bộ phong trào “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển” và “Cả nước chung tay vì người nghèo – Không ai bị bỏ lại phía sau” do Thủ tướng phát động. Phong trào “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới” tiếp tục được 5 thành phố triển khai sáng tạo, hiệu quả. 
Công tác tuyên truyền và nhân rộng điển hình tiên tiến được 5 thành phố quan tâm, triển khai sôi động. Việc phát hiện, bồi dưỡng, nhân điển hình tiên tiến đã trở thành việc làm thường xuyên của các cấp, các ngành. Ngày càng xuất hiện nhiều nhân tố mới, mô hình tiêu biểu, nhiều sáng kiến.
Công tác khen thưởng được 5 thành phố triển khai đúng quy định, theo luật, chú ý khen thưởng đến những thành tích đột xuất, khen chuyên đề, khen đối với các doanh nghiêp, đơn vị kinh tế, tập thể lao động nhỏ, hộ gia đình và người trực tiếp lao động sản xuất. Đặc biệt, đã tập trung giải quyết khen thưởng thành tích kháng chiến còn tồn đọng.
Phong trào thi đua, công tác khen thưởng 6 tháng đầu năm 2017 đã góp phần quan trọng vào việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của 5 thành phố. Thể hiện rõ nhất ở kết quả của tổng sản phẩm trên địa bàn, thu ngân sách, huy động đầu tư xã hội tăng cao so với cùng kỳ năm 2016. 6 tháng đầu năm, thu ngân sách của 5 thành phố ước đạt hơn 322 ngàn tỷ đồng.
Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Ban Thi đua khen thưởng Trung ương Trần Thị Hà biểu dương kết quả kinh tế - xã hội của 5 thành phố đạt được trong thời gian qua, đã đóng góp tích cực vào thành tích chung của cả nước. Đồng chí đề nghị, trên cơ sở kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm, 5 thành phố cần tiếp tục tập trung nâng cao vai trò của từng thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng, kiện toàn Hội đồng thi đua khen thưởng các cấp, tăng cường sự phối hợp giữa các ban ngành, tổ chức chính trị - xã hội, đẩy mạnh phong trào thi đua trong khối các cơ quan của Đảng gắn với thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Đẩy mạnh tuyên truyền về các mô hình, điển hình, phong trào thi đua hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc. Quan tâm hơn đến nội dung phát hiện điển hình. 5 thành phố cần có sự liên kết, hỗ trợ nhau phát triển kinh tế, đưa các phong trào thi đua đi vào thực chất, trở thành cụm thi đua kiểu mẫu dẫn đầu cả nước.
Hoàng Lan
 
Quay lại | Lên đầu trang
Ý kiến của bạn
CAPTCHA image
Nhập vào mã ở trên
Gửi ý kiến Đóng lại