Hội nghị Triển khai Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ cho cơ quan nghiệp vụ thi đua, khen thưởng các bộ, ban, ngành, đoàn thể trung ương

8/23/2017 10:21:25 AM
Tin Ban TĐKTTƯ

Sáng ngày 23/08/2017, thực hiện Chương trình công tác năm 2017, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương tổ chức Hội nghị Triển khai Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng và tập huấn nghiệp vụ thi đua, khen thưởng. Bà Trần Thị Hà, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị còn có lãnh đạo Vụ (Phòng, Ban) Thi đua - Khen thưởng các bộ, ban, ngành, đoàn thể trung ương.

 

Bà Trần Thị Hà, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương phát biểu khai mạc và chỉ đạo Hội nghị.

Báo cáo viên tại Hội nghị là Chuyên viên cao cấp, Vụ trưởng các Vụ thuộc Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương. Theo chương trình, ông Kiều Sơn, Chuyên viên cao cấp, Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu – Tổng hợp trình bày tại Hội nghị chuyên đề “Những nội dung cơ bản của Nghị định 91/2017/NĐ-CP của Chính phủ”. Ông Nguyễn Khắc Hà, Tiến sĩ, Vụ trưởng Vụ Thi đua – Khen thưởng các Bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương trình bày các chuyên đề “Những vấn đề về công tác TĐKT và Nghị định 91/2017/NĐ-CP của Chính phủ đối với các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương và các Tổng công ty, Tập đoàn kinh tế Nhà nước”, “Nội dung kế hoạch tổ chức phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”. Ông Phạm Huy Giang, Tiến sĩ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ trình bày chuyên đề: Nội dung phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020”.
 
Ông Kiều Sơn, Chuyên viên cao cấp, Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu – Tổng hợp đang trình bày chuyên đề.
 
Trước đó, trong hai ngày 18/08 và 22/08/2017, Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương đã tổ chức Hội nghị triển khai Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ cho toàn thể công chức, viên chức, nhân viên các vụ, đơn vị thuộc Ban.
 
      Minh Vũ
 
Quay lại | Lên đầu trang
Ý kiến của bạn
CAPTCHA image
Nhập vào mã ở trên
Gửi ý kiến Đóng lại
     
Bài cùng chuyên mục Xem thêm...