Hội nghị tập huấn “Hệ thống quản lý hồ sơ khen thưởng điện tử Ngành Thi đua, Khen thưởng” cho cơ quan nghiệp vụ thi đua, khen thưởng các Bộ, ngành, địa phương

10/27/2017 8:54:21 AM
Tin tức - Sự kiện

Trong hai ngày 23,24/10/2017, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương tổ chức Hội nghị tập huấn “Hệ thống quản lý hồ sơ khen thưởng điện tử Ngành Thi đua, Khen thưởng” cho các cơ quan nghiệp vụ thi đua, khen thưởng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương (Bộ, ngành, địa phương). Tới dự có Bà Nguyễn Thị Phương Lan, Chánh văn phòng Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương. Tham dự Hội nghị còn có Lãnh đạo các Ban Thi đua – Khen thưởng các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Vụ (phòng, ban) Thi đua – Khen thưởng các Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương cùng công chức, viên chức của Bộ, ngành, địa phương.

 

 Bà Nguyễn Thị Phương Lan Chánh Văn phòng Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương, quán triệt triển khai Hệ thống quản lý hồ sơ thi đua khen thưởng điện tử

Ban thi đua – Khen thưởng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tham gia tập huấn vào ngày 23/10; Vụ (phòng, ban) Thi đua – Khen thưởng các Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương tham gia tập huấn vào ngày 24/10. Các công chức, viên chức của Bộ, ngành, địa phương được tiếp cận Tổng quan về “Hệ thống quản lý hồ sơ khen thưởng điện tử, ngành Thi đua, Khen thưởng” bao gồm các căn cứ pháp lý, tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước, lộ trình phát triển của Hệ thống quản lý hồ sơ khen thưởng điện tử… hướng tập trung nâng cấp, tích hợp vào Cổng thông tin điện tử của Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương; mô hình liên thông dữ liệu, mô hình tích hợp dữ liệu.
 
Ông Nguyễn Anh Đức, Phó Trưởng phòng Công nghệ Thông tin - Trung tâm Tin học,  Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương trình bày Tổng quan về Hệ thống quản lý hồ sơ thi đua khen thưởng điện tử
 
Tiếp đó, các công chức, viên chức của Bộ, ngành, địa phương được  các chuyên viên trực tiếp quản trị, khai thác và vận hành Hệ thống quản lý hồ sơ khen thưởng điện tử hướng dẫn sử dụng, khai thác Hệ thống; được thực hành trên Hệ thống riêng phục vụ tập huấn, các công chức, viên chức thực hành trên các hồ sơ đề nghị khen thưởng của chính Bộ, ngành, địa phương mình; thông qua đó, những vướng mắc, phát sinh được giải đáp; hơn thế, các công chức, viên chức Bộ, ngành, địa phương còn được chỉ rõ những phát sinh hay gặp trong quá trình sử dụng Hệ thống.
 
 
Ông Lê Ngọc Lân, chuyên viên Trung tâm Tin học,  Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương hướng dẫn sử dụng, khai thác Hệ thống quản lý hồ sơ khen thưởng điện tử
 
Trước đó, được sự ủy quyền của Lãnh đạo Ban, trong phát biểu khai mạc Hội nghị tập huấn, Chánh Văn phòng Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương - Nguyễn Thị Phương Lan đã đánh giá cao sự quan tâm, mong muốn ứng dụng công nghệ thông tin trong hiện đại hóa hành chính của các cơ quan nghiệp vụ Thi đua – Khen thưởng Bộ, ngành, địa phương; đồng thời cũng đưa ra hướng liên thông, tích hợp dữ liệu giữa các cơ quan nghiệp vụ Thi đua – Khen thưởng từ Trung ương đến địa phương…
Kết thúc tập huấn, các công chức, viên chức của Bộ, ngành, địa phương đều hoàn thành bài kiểm tra; làm tiền đề dự kiến từ 10/11/2017, Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương chỉ xử lý hồ sơ đề nghị khen thưởng bằng giấy sau khi nhận được hồ sơ điện tử trên Hệ thống.
Đối với “Hệ thống quản lý hồ sơ khen thưởng điện tử Ngành Thi đua, Khen thưởng”, trong 8 tháng đầu năm 2017, đã nhận và xử lý được 1.456 hồ sơ trình khen thưởng điện tử; với cơ sở dữ liệu về thi đua, khen thưởng đã có tại Ban sẽ tạo điều kiện cho bộ, ngành, địa phương liên thông cơ sở dữ liệu về thi đua, khen thưởng với Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương.
 
Các công chức, viên chức Ban Thi đua – Khen thưởng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đang thực hành
 
Công chức, viên chức Vụ (phòng, ban) Thi đua – Khen thưởng các Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương đang thực hành
 
Minh Vũ
 
Quay lại | Lên đầu trang
Ý kiến của bạn
CAPTCHA image
Nhập vào mã ở trên
Gửi ý kiến Đóng lại