Danh bạ điện thoại

BAN THI ĐUA - KHEN THƯỞNG TRUNG ƯƠNG

103 Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội

ĐT: 080.43004, Fax 08044682

 

LÃNH ĐẠO BAN

TT

Họ và tên

Chức danh

Số điệu thoại

1

Trần Thị Hà

Trưởng Ban

080.42302

2

Vương Văn Đỉnh

Phó Trưởng ban

080.43596

 

VĂN PHÒNG BAN

TT

Họ và tên

Chức danh

Số điệu thoại

1

Nguyễn Thị Phương Lan

Chánh Văn phòng

08044570

2

Đỗ Thị Thanh Hà

Phó chánh VP

080.43596

3

Nguyễn Hồng Tiến

Trưởng phòng HC - TH

08043074

4

Nguyễn Thị Lan Anh

Văn thư

08043004

 

VỤ NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP (VỤ I)

TT

Họ và tên

Chức danh

Số điệu thoại

1

Kiều Sơn

Vụ trưởng

08044573

2

Đỗ Thuý Phượng

Phó Vụ trưởng

08042550

3

Nguyễn Hữu Đoạt

Phó Vụ trưởng

08045835

  

VỤ THI ĐUA – KHEN THƯỞNG

CÁC BỘ, BAN, NGÀNH, ĐOÀN THỂ TRUNG ƯƠNG (VỤ II)

TT

Họ và tên

Chức danh

Số điệu thoại

1

Nguyễn Khắc Hà

Vụ trưởng

08044453

2

Nguyễn Thị Phương Mai

Phó Vụ trưởng

08043467

 

VỤ THI ĐUA - KHEN THƯỞNG

CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG (VỤ III)

 

TT

Họ và tên

Chức danh

Số điệu thoại

1

Lê Văn Vũ

Vụ trưởng

08044989

2

Đỗ Thị Dung

Phó Vụ trưởng

08043642

3

Đỗ Thanh Hải

Phó Vụ trưởng

08044575

 

VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ

TT

Họ và tên

Chức danh

Số điệu thoại

1

Phạm Huy Giang

Vụ trưởng

08042553

 

VỤ PHÁP CHẾ - THANH TRA

TT

Họ và tên

Chức danh

Số điệu thoại

1

Thái Mạnh Hùng

Vụ phó Vụ Pháp chế

08043453

2

Đỗ Ngọc Toàn

Vụ phó Vụ Pháp chế

08044361

 

Phòng tiếp dân

 

08043325

 

CƠ QUAN VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Số 9A, Đường Tôn Đản, phường 13, Quận 4, TP Hồ Chí Minh

Số Fax : 0862618211

TT

Họ và tên

Chức danh

Số điệu thoại

1

Nguyễn Văn Phú

Phó vụ trưởng

08 62618213

 

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ THI ĐUA KHEN THƯỞNG

TT

Họ và tên

Chức danh

Số điệu thoại

1

Lê Trọng Cường

Giám đốc

08043544

2

Bùi Quang Đức

Phó giám đốc

08043450

 

TRUNG TÂM TIN HỌC

TT

Họ và tên

Chức danh

Số điệu thoại

1

Vương Văn Đỉnh

Phó Trưởng ban

Phụ trách Trung tâm

080.43596

2

Cổng thông tin điện tử

 

08043493

 

TẠP CHÍ THI ĐUA - KHEN THƯỞNG

103 Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI TP.HỒ CHÍ MINH,

fax: 08.38445055

TT

Họ và tên

Chức danh

Số điệu thoại

1

Mai Trường Giang

Tổng biên tập

08045642

2

Phạm Hồng Long

 

 

3

Trang thông tin điện tử

 

08044450