Tổng số câu hỏi   14086
  Tổng số câu đã được duyệt   226
  Tổng số câu đã được trả lời   222
  Tổng số câu bị quá hạn   4

   Đề nghị cho biết đối tượng được tặng "Cờ thi đua của Chính phủ" và " Cờ thi đua cấp tỉnh, cấp bộ quy định như thế nào? Các phòng ban, ngành, chuyên môn, đoàn thể cấp huyện có được tặng cờ cấp tỉnh hoặc cờ thi đua chính phủ không ?

   Sếp tôi đạt được danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh 2 lần liên tục (năm 2006-2008 và năm 2009-2011) có sáng kiến được công nhận cấp tỉnh và có phạm vi ảnh hưởng trong toàn quốc, nhưng không biết để trình chiến sĩ thi đua toàn quốc thì đến năm 2018 có được trình truy tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua toàn quốc không?Xin cảm ơn!

   Kính thưa Ban Thi đua

  Theo Luật và Nghị định mới hiện nay không có quy định cụ thể mức chi tiền thưởng cho Hộ gia đình. Vây xin hỏi hộ gia đình(gia đình) được tặng Bằng khen UBND tinh thì chi theo mức của cá nhân hay tập thể. Và quy định tại đâu ah?vì sắp tới có thủ tục hành chính về lĩnh vực thi đua, khen thưởng về tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho gia đình. 

  Xin chân thành cảm ơn và mong được

  TÔI LÀ EM RUỘT LIỆT SỸ NGUYỄN HỮU VỊNH  ( TỨC ĐẶNG CƯƠNG )  ANH TÔI ĐÃ ĐƯỢC NHÀ NƯỚC TRUY TẠNG HUÂN CHƯƠNG QUÂN CÔNG KHÁNG CHIẾN HANG.HAI THỜI KY CHỐNG PHÁP.GIA ĐÌNH TÔI ĐA TRỰC TIẾP ĐI NHẬN HUÂN CHƯƠNG TAI HA NÔI VAO KHOẢNG NĂM 1952 ĐẾN 1958.ĐẾN NAY VÌ THƠI GIAN CHIÊN TRANH SƠ TÁN NHIÊU NƠI NÊN ĐẾN NAY CẢ HUÂN CHƯƠNG VÀ BĂNG TRUY TẶNG CŨNG BỊ THẤT LẠC.NAY QUA  TRÊN MẠNG THÔNG TIN NÀY TÔI MUỐN HỎI QUÝ BAN CHO GIA ĐÌNH CHÚNG TÔI BIET CẦN PHẢI LAM GÌ ĐỂ TIM  VÀ CẤP LẠI CÁC YÊU CÂU BỊ THÂT LẠC TRÊN.XIN CÁN ƠN

   Theo quy định mới hiện nay cán bộ công chức viên chức và người lao động (trừ lực lượng vũ trang) được công nhận danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở có cần phải hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hay không?

  Page 1 of 45First   Previous   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Next   Last