cấp nhà nước có xét tặng danh hiệu CSTĐ toàn quốc và Bang72 khen của thủ tướng CP cùng một năm

  24/7/2017

  Nguyễn Thị Thũy Tiên

  Tổ 4, Ấp Thanh Hòa, Xã Thanh Lương, TX Bình Long, Tỉnh Bình Phước

  285481885

  0979899826

  tientl66@gmail.com

  Nghiệp vụ chuyên môn

  Cho phép tôi được hỏi một vấn đề như sau:

  Về việc xét thi đua cấp Nhà nước, một cá nhân có thể được đề nghị danh hiệu CSTĐ toàn quốc và Bằng khen của Thủ tướng chính phủ trong năm 2017 được không?

  Chào thân ái. Tôi rất cảm ơn.

   


  Nguyen Thanh Thao


  31/10/2017

   Căn cứ vào Khoản 1, Điều 1, Thông Tư 07/2014/TT-BNV ngày 29/8/2014 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thi hành về khen thưởng: Đối với cá nhân trong một năm chỉ đề nghị một hình thức khen thưởng cấp Nhà nước hoặc danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc”.