cấp nhà nước có xét tặng danh hiệu CSTĐ toàn quốc và Bang72 khen của thủ tướng CP cùng một năm

24/7/2017

Nguyễn Thị Thũy Tiên

Tổ 4, Ấp Thanh Hòa, Xã Thanh Lương, TX Bình Long, Tỉnh Bình Phước

285481885

0979899826

tientl66@gmail.com

Nghiệp vụ chuyên môn

Cho phép tôi được hỏi một vấn đề như sau:

Về việc xét thi đua cấp Nhà nước, một cá nhân có thể được đề nghị danh hiệu CSTĐ toàn quốc và Bằng khen của Thủ tướng chính phủ trong năm 2017 được không?

Chào thân ái. Tôi rất cảm ơn.

 


Nguyen Thanh Thao


31/10/2017

 Căn cứ vào Khoản 1, Điều 1, Thông Tư 07/2014/TT-BNV ngày 29/8/2014 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thi hành về khen thưởng: Đối với cá nhân trong một năm chỉ đề nghị một hình thức khen thưởng cấp Nhà nước hoặc danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc”.