Bị mất giấy chứng nhận và bằng Huy chương kháng chiến chống Mỹ

  20/9/2017

  Nguyễn Đức Cương

  143/37/9,Phan Anh ,Quận Bình tân,thành phố HCM

  021607037

  0903374278

  Duccuongng@gmail.com

  Lĩnh vực khác

   Đề nghị cấp lại giấy chưng nhân huy chương kháng chiến chống mỹ                                                Toi tên là Nguyễn Đức Cương,ngày sinh 27/6/1951,số chứng minh thư 021607037,cấp tại thành phố HCM,năm 1985,tôi đã được tặng huy chương Kháng chiến chống mỹ hạng nhất,khi đó tôi làm việc tại nhà máy da Sài gòn,thuộc Công ty tạp phẩm ,Bộ Công nghiệp nhẹ.Do sơ xuất tôi đã bị mất bằng và giấy chưng nhận huy chương,xin hỏi toi có thể được cấp lại không? Thủ tục như thế nào ,làm ơn hướng dẫn cho tôi,chân thành cảm ơn.


  Nguyen Thanh Thao


  22/11/2017

   Ban Thi đua - Khen thưởng có câu trả lời với ông (bà) về việc cấp lại Huy chương Kháng chiến như sau: Hiện nay, việc cấp đổi, cấp lại bằng đang tạm dừng chờ ban hành Nghị định Sửa đổi bổ sung Nghị định 85/2014/NĐ-CP ngày 10/9/2014 của Chính phủ mới xem xét, giải quyết