Tổng hợp câu hỏi và trả lời về công tác thi đua, khen thưởng
Hỏi - Đáp
Bị mất giấy chứng nhận và bằng Huy chương kháng chiến chống Mỹ

20/9/2017

Nguyễn Đức Cương

143/37/9,Phan Anh ,Quận Bình tân,thành phố HCM

021607037

0903374278

Duccuongng@gmail.com

Lĩnh vực khác

 Đề nghị cấp lại giấy chưng nhân huy chương kháng chiến chống mỹ                                                Toi tên là Nguyễn Đức Cương,ngày sinh 27/6/1951,số chứng minh thư 021607037,cấp tại thành phố HCM,năm 1985,tôi đã được tặng huy chương Kháng chiến chống mỹ hạng nhất,khi đó tôi làm việc tại nhà máy da Sài gòn,thuộc Công ty tạp phẩm ,Bộ Công nghiệp nhẹ.Do sơ xuất tôi đã bị mất bằng và giấy chưng nhận huy chương,xin hỏi toi có thể được cấp lại không? Thủ tục như thế nào ,làm ơn hướng dẫn cho tôi,chân thành cảm ơn.


Nguyen Thanh Thao


22/11/2017

 Ban Thi đua - Khen thưởng có câu trả lời với ông (bà) về việc cấp lại Huy chương Kháng chiến như sau: Hiện nay, việc cấp đổi, cấp lại bằng đang tạm dừng chờ ban hành Nghị định Sửa đổi bổ sung Nghị định 85/2014/NĐ-CP ngày 10/9/2014 của Chính phủ mới xem xét, giải quyết