Tổng hợp câu hỏi và trả lời về công tác thi đua, khen thưởng
Hỏi - Đáp
Tiền thưởng hộ gia đình

21/11/2017

Trần Nguyễn Thảo Nguyên

Bình Dương

290841917

01274300049

nguyen02thao@gmail.com

Nghiệp vụ chuyên môn

 Kính thưa Ban Thi đua

Theo Luật và Nghị định mới hiện nay không có quy định cụ thể mức chi tiền thưởng cho Hộ gia đình. Vây xin hỏi hộ gia đình được tặng Bằng khen UBND tinh thì chi theo mức của cá nhân hay tập thể. Và quy định tại đâu ah?

Xin chân thành cảm ơn và mong được giải đáp sớm. Thân ái.


Nguyen Thanh Thao


8/1/2018

 Mức tiền thưởng cho hộ gia đình được tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh được chi theo mức của cá nhân. Trân trọng.