Tiền thưởng hộ gia đình

  21/11/2017

  Trần Nguyễn Thảo Nguyên

  Bình Dương

  290841917

  01274300049

  nguyen02thao@gmail.com

  Nghiệp vụ chuyên môn

   Kính thưa Ban Thi đua

  Theo Luật và Nghị định mới hiện nay không có quy định cụ thể mức chi tiền thưởng cho Hộ gia đình. Vây xin hỏi hộ gia đình được tặng Bằng khen UBND tinh thì chi theo mức của cá nhân hay tập thể. Và quy định tại đâu ah?

  Xin chân thành cảm ơn và mong được giải đáp sớm. Thân ái.


  Nguyen Thanh Thao


  8/1/2018

   Mức tiền thưởng cho hộ gia đình được tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh được chi theo mức của cá nhân. Trân trọng.